Formularz zgłoszeniowy na stacjonarne szkolenie:  Zainspiruj się! Pokaż, co robisz i podziel się dobrymi praktykami
 spotkanie polsko-ukraińskie
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz  koszty związane z programem są finansowane z PURWM, organizator nie pokrywa jedynie kosztów dojazdu na szkolenie
TERMIN SZKOLENIA: 03-09.10.2022 r
ADRESAT:
grupa ukraińska: nauczyciele, edukatorzy, instruktorzy, pracownicy młodzieżowi i trenerzy pracujący lub zamierzający podjąć pracę w Polsce 
grupa polska: nauczyciele, edukatorzy, trenerzy pracujący z dziećmi polsko-ukraińskimi/młodzieżą polsko-ukraińską 
Szczegółowy program kliknij

Imię i nazwisko
*
Numer telefonu
*
Adres e-mail zgłaszającego *
wiek *
Miasto zamieszkania:
*
Czy jesteś osobą pracującą?
*
Jeśli zaznaczyłeś/zaznaczyłaś "Tak", to wpisz miejsce zatrudnienia
Czy pracujesz z dziećmi polsko-ukraińskimi/młodzieżą polsko-ukraińską?
*
Dlaczego chcesz wziąć udziału w szkoleniu?
*
Jakim doświadczeniem w pracy z dziećmi/młodzieżą chcesz się podzielić podczas szkolenia?
*
Dodatkowe pytania/uwagi do organizatora
*
Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają oddzielne potwierdzenie udziału.
Ochrona danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w wybranej formie szkoleniowej.
W związku z przetwarzaniem danych ma Pan/Pani prawo dostępu do tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy