ลงทะเบียนขอรับยาที่บ้าน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เพื่อป้องการติดเชื้อและลดการเดินทางของผู้ป่วยที่นัดรับยาต่อเนื่อง โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดบริการส่งยาให้ผู้ป่วย โดยให้กรอกข้อมูลตามแบบสอบถามนี้ จากนั้นจะมีการติดต่อกลับเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดกรอกข้อมูลตามความจริง
เงื่อนไขการให้บริการส่งยา
1. อาการปกติ ไม่มีอาการที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
2.การพบแพทย์ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาไม่มีการปรับยา รับยาชนิดเดิม ขนาดเดิม
3. เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับประทานยาต่อเนืองห้ามขาดยา
4. ยาที่จัดส่งจะ"ไม่มียารักษาตามอาการ" มีเฉพาะยาโรคประจำตัวที่ขาดไม่ได้เท่านั้น
5. กรณีนอกอำเภอภูเขียว ส่งด้วยไปรษณีย์ไทย (เหมาจ่าย 100 บาท ชำระเงินปลายทางโดยผู้รับ) เท่านั้น
6. กรณีในอำเภอภูเขียว สามารถเลือกได้ทั้งรับที่ รพ.สต. หรือ ส่งด้วยไปรษณีย์ไทย (เหมาจ่าย 100 บาท ชำระเงินปลายทางโดยผู้รับ)
7. ไม่ส่งยาให้กรณียาฉีด ยาเสพติด ยาแช่เย็น ยาเคมีบำบัด ยาเตรียมเฉพาะราย และยาที่แพทย์พิจารณาที่ไม่เหมาะสมกับการจัดส่ง จะไม่สามารถจัดส่งได้
8. กรณียาน้ำจะจัดส่งให้รับที่ รพ.สต. เท่านั้น
ท่านมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนใช่หรือไม่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy