UPITNIK za broj zainteresovanih za psa i centar

Савез слепих Србије, Српско удружење за обуку паса водича ”ПаСистент”, уз подршку Сектора за заштиту особа са инвалидитетом Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања спроводи, у оквиру подршке и промоције Закона о кретању уз помоћ пса водича, анкету:

Центар за обуку паса водича, асистената и терапеута у Србији

Степен развоја једног друштва мери се и по нивоу заштите најугроженијих делова тог друштва. Пас асистент, пас водич оплемењује живот и учествује у подизању заштите, квалитета живота и самосталног кретања особа са инвалидитетом.

Српско удружење за обуку паса помоћника и мобилитет ”ПаСистент” и Савез слепих Србије, иницирали су Истраживање на тему ”Центар за обуку паса водича, аsистената и терапеута - да или не”. Циљ анкете је прикупљањe података о заинтересованости слепих и слабовидих, као потенцијалних, најпозванијих, будућих корисника паса водича као једног важног параметра потребног за израду пројекта о изводљивости формирања поменутог центра/школе у Републици Србији.

Истраживање садржи општа и конкретна питања која се баве ставовима слепих/слабовидих особа као најупитнијих о идеји изградње Центра али садржи и питања која индиректно упућују на познавање/упознавање потребних/неопходних услова тј. предуслова за коришћење/држање пса.

Време истраживања: од 01.07. до 20.07.2015. године
Место истраживања: територија Републике Србије.

Резултати изтраживања, осим свог примарног задатка процене потребе изградње центра/школе за обуку паса водича у Републици Србији, послужиће и као основа за даља истраживања и подизање квалитета живота особа са инвалидитетом. Рад ће бити јавно објављен и публикован на виртуелној мрежној страници Савеза слепих Србије и ”ПаСистент”-а.

Знајући да је тешко ”направити репрезентативан узорак” из кога се могу извући или добити квалитетни закључци унапред се захваљујемо свим учесницима у анкети на одвојеном времену и стрпљењу а посебно хвала свим сарадницима, спонзорима, медијима и медијским удружењима, волонтерима који су помогли и помажу да одзив буде што већи и узорак што репрезентативнији.
Anketa se može naći I na sajtu: www.savezslepih.org.rs/

САВЕЗ СЛЕПИh СРБИЈЕ ПаСистент
ПРЕДСЕДНИК ПРЕДСТАВНИК
Милан Стошић Стефан Здравковић

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question