סקר בתי אב בנושא - פעילות גופנית ואורח חיים בריא במועצה האזורית אשכול

במסגרת תכנית אסטרטגית לספורט ואורח חיים בריא שמובילה המועצה , בליווי חברת ישרא- קונקסט - בע"מ , אנו פונים אליך בשאלון זה. השתתפותך בשאלון תשפיע ותסייע באיסוף מידע ונתונים לגבי עמדות ופעילויות בתחום הספורט, בכך תחדד ותכוון לתובנות בהלימה לרצון הציבור בכל הנוגע לקבלת החלטות וצעדים אופרטיביים בתחום הספורט ואורח חיים בריא במועצה.
השאלות מופנות לנשים וגברים כאחד.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  תודה רבה לשיתוף הפעולה