Мога да помогна ~ I can help
Българите винаги си си помагали в трудни времена. Затова сега започваме инициативата "БКЦ помага на общността". Целта е да разрешим някои от проблемите, породени от коронавирусната пандемия.

Броят на заразените в Пенсилвания, Ню Джерси и Делауеър продължава да расте и всички се надяваме да предотвратим разпространението на вируса, като избягваме социални контакти, учим и работим дистанционно. Може би това ви е причинило неочаквани затруднения, финансови проблеми или трудности при осигуряването на храна, лекарства и критични провизии.

Можем да си помогнем един на друг по безопасни начини - дори когато трябва да сме далеч един от друг в обществените пространства, да работим от домовете си и да не се събираме в следващите дни и седмици.

Моля, кажете как можете да помогнете и ние ще ви свържем с хора, търсещи такава помощ. Имаме предвид форми на помощ, които не изискват личен контакт – например доставка на храна или лекарства до вратата или създаване на виртуални социални връзки. Провизиите ще бъдат оставени пред вратата, за да се избегне личен контакт. Моля носете ръкавици за еднократна употреба. При получаване на провизиите, всеки носи отговорност за лична дезинфекция. БКЦ и доброволците не носят легална отговорност за състоянието на нуждаещите се. Препоръчваме електронно заплащане на покупките или поставяне на нужната сума в пощенски плик на вратата.

Ако познавате хора, които имат нужда от помощ, но може да не са видели тази обява, моля уведомете ги за инициативата.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bulgarians always come together in times of need. That's why we're launching а “BCC Helps The Community” Initiative, to solve a few of the challenges stemming from the COVIT-19 pandemic.

The number of people in Pennsylvania, New Jersey and Delaware who have tested positive for the virus continues to rise, and we are all hoping to prevent its spread by avoiding social contacts, working and studying from home. This might also cause unexpected concerns, financial problems or difficulties getting food, medicine and critical supplies.

We can offer acts of kindness safely - even as we stay away from public spaces, work from home and not get together in the days and weeks to come.

Use this form to tell us about the help you can offer now, and we'll connect you to people who need it. This would be limited to forms of help which do not require in-person contact - such as dropping off food and supplies, or virtual social connections. The groceries or medicine would be dropped off in front of the recipient's door to avoid personal contact. Please use disposable gloves. The recipient is responsible for sanitizing the delivery. BCC and volunteers do not have any legal responsibility. We recommend that the recipient use electronic payment or leave an envelope with the needed cash amount at the door.

If you know someone who might need help, but might not have seen this announcement, please let them know about thе initiative.
Име ~ Name *
Телефон - Phone number *
В кой щат се намирате ~ Where are you located? *
Моля отбележете с какво можете да помогнете ~ Please indicate if you're able ... * *
Друго - Опишете с повече подробности ~ Other - Please give more details:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy