SLB 2019 - Voluntaris - Voluntarios - Volunteers
[Español abajo] [English below]


[CATALÀ]

IMPORTANT: Si no estàs interessat en el voluntariat o no pots comprometre't, si us plau, NO OMPLIS aquest formulari. Per qualsevol pregunta sobre el festival, per favor visiteu www.skatelovebcn.com/faq


Hola!

Aquest formulari és per donar-nos informació important sobre tu i la teva disponibilitat com a voluntari pel Skate Love Barcelona 2019 (SLB 2019), que tindrà lloc a Barcelona i Badalona els dies 12-15 de Setembre.

· Si estàs seleccionat com a voluntari, t'enviarem un email per confirmar la teva disponibilitat a les franges proposades i altres detalls. Recorda mirar el teu correu electrònic!
· Si no estàs seleccionat perquè ja tenim el nombre suficient de voluntaris, t'avisarem igualment.

SLB 2019 oferirà als voluntaris un SkateLove Pass per poder accedir a la Roller Disco del divendres i a la Beach Party el dissabte. Això no inclou les activitats addicionals, per ex.: workshops, skate tour, etc.

Una reunió Skype o presencial s'organitzarà poc abans del festival, per proporcionar informació bàsica als voluntaris sobre aquest i les tasques que se'ls hi atribuiran. Tots els voluntaris formaran part d'un grup de WhatsApp on podran demanar informació i compartir preguntes en qualsevol moment. Mai estaràs sol!

Gràcies pel teu interès en ser voluntari i donar suport a aquest festival!

Nico Lorente
Coordinador de Voluntaris SLB 2019
nico@bcnrollerdance.com

------------


[ESPAÑOL]

IMPORTANTE: Si no estás interesado en el voluntariado o no puedes comprometerte, por favor NO RELLENES este formulario. Para cualquier pregunta sobre el festival, por favor visita www.skatelovebcn.com/faq

Hola!

Este formulario es para darnos información sobre ti y tu disponibilidad como voluntario de Skate Love Barcelona 2019 (SLB 2019), que tendrá lugar en Barcelona y Badalona los días 12-15 de septiembre.

· Si estás seleccionado como voluntario, te mandaremos un email para confirmar tu disponibilidad en las franjas propuestas y otros detalles. Recuerda mirar tu correo electrónico!
· Si no estás seleccionado porque ya tenemos el número suficiente de voluntarios, te avisaremos igualmente.


SLB 2019 ofrecerá a los voluntarios un SkateLove Pass para poder acceder a la Roller Disco del viernes y a la Beach Party el sábado. Esto no incluye las actividades adicionales como los workshops, el skate tour, etc.

Una reunión Skype o presencial se organizará poco antes del festival para proporcionar información básica a los voluntarios sobre el festival y las tareas que se les atribuirán. Todos los voluntarios formarán parte de un grupo de WhatsApp donde podrán pedir información y compartir preguntas en cualquier momento. Nunca estarás solo!

Gracias por tu interés en ser voluntario y apoyar este festival!

Nico Lorente
Coordinador de Voluntarios SLB 2019
nico@bcnrollerdance.com


------------


[ENGLISH]

IMPORTANT: If you are not interested in volunteering or you cannot commit, please DO NOT complete this form. For any question regarding the festival, please visit www.skatelovebcn.com/faq


Hi!

This form aims to provide us with crucial information about you and your availability to volunteer in the next Skate Love Barcelona 2019 (SLB 2019), to be held in Barcelona and Badalona in September 12th-15th.

· If you are selected as a volunteer, we will send you an email to confirm your availability at the proposed shifts and other details. Please remember to check your emails!
· If you are not selected because we already have enough volunteers, we will also notify you.

SLB 2019 will offer to each volunteer a SkateLove Pass to access to the Roller Disco on Friday and to the Beach Party on Saturday. This does not include additional activities such as workshops, skate tour, etc.

A Skype or face-to-face meeting will be organised before the festival in order to provide volunteers with basic information about the festival as well as to explain the tasks they will be charged of. All volunteers will be added in a WhatsApp group where they will be able to ask question/information at any moment. You'll never be alone!

Thanks for your interest in volunteering and supporting this festival!

Nico Lorente
SLB 2019 Volunteers Coordinator
nico@bcnrollerdance.com

Clear selection
Nom / Nombre / Name *
Cognoms / Apellidos / Surname *
Gènere / Género / Gender *
Data naixement / Fecha de nacimiento / Birthdate *
MM
/
DD
/
YYYY
E-mail *
Telèfon / Teléfono / Phone *
Ex/Ej/Ex: +00 000000000
Adreça / Dirección / Address *
Ex: Carrer Enric Granados 456, 3r 1a Ej: Calle Enric Granados 456, 3º 1ª Ex: Enric Granados Street 456, 3st 1st
Localitat / Localidad / City *
Codi postal / Código postal / ZIP Code *
Pais / País / Country *
Nacionalitat / Nacionalidad / Nationality *
Número de DNI, NIE o passaport / Número de DNI, NIE o pasaporte / DNI, NIE or passport number *
Necessari per l'assegurança / Necesario para el seguro / Needed for the insurance
Nom complet i telèfon de la persona de contacte en cas d'emergència / Nombre completo y teléfono de la persona de contacto en caso de emergencia / Full name and phone number of the contact person in case of emergency *
Escriu nom, cognoms i telèfon de la persona a localitzar en cas d'emergència / Escribe nombre, apellidos i teléfono de la persona a localizar en caso de emergencia. Write name, surname and phone number of the contact person in case of emergency.
Nivell idiomes / Nivel idiomas / Language level *
Native
Advanced
Intermediate
Basic
None
Català
Español
English
French
Altra* / Otro* / Other*
* Especifíca llengua / * Especifica idioma / * Which other language
Ets patinador? / Eres patinador? / Are you a skater? *
Required
Has vingut algun cop al Skate Love Barcelona? / Has venido alguna vez al Skate Love Barcelona? Have you ever come to Skate Love Barcelona?
Clear selection
Experiència en voluntariat / Experiencia en voluntariado / Volunteering Experience *
Descriu breument la teva experiència en el voluntariat especificant esdeveniment, lloc, any i tasca / Describe brevemente tu experiencia en el voluntariado especificando evento, año y tarea / Describe briefly your volunteer experience specifying event, year and task
Per què vols ser voluntario del SLB 2019? / Por qué quieres ser voluntario del SLB 2019? / Why do you want to be a volunteer at SLB 2019? *
Tasques preferides / Tareas preferidas / Preferred tasks *
Required
Disponibilitat / Disponibilidad / Availability *
Programa / programa / programme
Aixó és el programa del festival que et pot ajudar a escullir les franges on estaries disponible per ser voluntari / Esto és el programa del festival que te puede ayudar a escoger las franjas donde estarías disponible para ser voluntario / This is the programme of the festival, it can help you choosing the slots where you would be available to volunteer
Captionless Image
Disponibilidat / Disponibilidad / Availability *
Aquestes franges són indicatives i no corresponen a les que es faran com a voluntari / Estas franjas son indicativas y no corresponden a las que se harán los voluntarios / These slots are indicative and do not correspond to the slots to be performed by volunteers
Required
Talla / Talla / Size *
Samarreta / Camiseta / T-Shirt
Altra tipus d'informació / Otro tipo de información / Other information
Protecció de dades / Protección de datos / Data protection
De conformitat amb el que disposen les normatives vigents pel que fa a protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), us informem que les dades personals i adreça de correu electrònic que ens faciliteu seran tractades sota la responsabilitat de Skate Love Barcelona i BCN Roller Dance (SLB 2019) per a l'enviament de comunicacions informatives. Les dades no seran comunicades a tercers, llevat d’obligació legal. Pots exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i les de limitació i oposició al seu tractament enviant un missatge a l’adreça electrònica: hola@skatelovebcn.com.

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico que nos facilite serán tratados bajo la responsabilidad de Skate Love Barcelona y BCN Roller Dance (SLB 2019) para el envío de comunicaciones informativas. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de tus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento enviando un mensaje al correo electrónico: hola@skatelovebcn.com.

In accordance with the provisions of current regulations on personal data protection, Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 (GDPR), we would like to inform you that the personal data and email address you provide us shall be processed under the responsibility of Skate Love Barcelona and BCN Roller Dance (SLB 2019) for the purpose of sending informative communications . This data shall not be communicated to third parties, unless there is a legal obligation to do so. You can exercise your rights of access, rectification, transfer and deletion of your data and those of limiting and opposing its processing by sending an email to hola@skatelovebcn.com.
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy