แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
วิธีการกรอกแบบประเมิน
แบบประเมินแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ส่วนคำถามข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ส่วนคำถามวัดความสุข
ส่วนที่ 3 ส่วนคำถามประเมินความคิดเห็นของท่านต่อแง่มุมต่างๆ ในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ดังนี้
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร
3.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร
3.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ส่วนที่ 4 ส่วนคำถามความพึงพอใจต่อการทำงานโดยรวม
ส่วนที่ 5 ส่วนคำถามปิดท้ายและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy