แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
วิธีการกรอกแบบประเมิน
แบบประเมินแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก  ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ 1  ส่วนคำถามข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2  ส่วนคำถามวัดความสุข
ส่วนที่ 3  ส่วนคำถามประเมินความคิดเห็นของท่านต่อแง่มุมต่างๆ ในการทำงาน  ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ดังนี้
               3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
               3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
               3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
               3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร
               3.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
               3.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร
               3.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ส่วนที่ 4  ส่วนคำถามความพึงพอใจต่อการทำงานโดยรวม
ส่วนที่ 5  ส่วนคำถามปิดท้ายและข้อเสนอแนะอื่นๆ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy