Ankieta audytu wstępnego certyfikatu "Blisko Natury", Nabór II - Załącznik 4 do Regulaminu Certyfikatu

Zalecane jest przeczytanie wszystkich pytań przed rozpoczęciem wypełniania ankiety, zebranie odpowiednich informacji na wypełnienie ankiety należy zarezerwować min 0,5-1h
Zebrane dane mają charakter oświadczeń i powinny być podane zgodnie ze stanem faktycznym.
Prosimy o wypełnienie ankiety online do 27 września  2015 roku.
Prosimy o przesłanie drogą mejlową na adres: agroturystyka.natura@gmail.com, min. trzech fotografii związanych z obiektem (w tym min. jedno zdjęcie przedstawiające  obiekt z zewnątrz, min. jedno zdjęcie przedstawiające obiekt wewnątrz  i min. jedno dotyczące oferty). Dodatkowo można przesyłać także filmiki (nieobowiązkowe)

Jeśli chcesz edytować swoje odpowiedzi w późniejszym czasie, po naciśnięciu przycisku "wyślij" i zamknięciu tego okna, kliknij opcję "edytuj swoją odpowiedź i zapisz link.
Nie ma opcji przerwania i zapisania w trakcie wypełniania - aby mieć możliwość powrotu do formularza należy wpisać -choćby roboczą- treść do pól wymaganych i nacisnąć "prześlij" a następnie zapisać link do edycji w opisany powyżej sposób.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WOLI PRZYSTĄPIENIA DO PROCESU  CERTYFIKACJI – CERTYFIKAT AGROTURYSTYKA PRZYJAZNA NATURZE „BLISKO  NATURY" Jako osoba upoważniona do reprezentacji Obiektu Turystyki Wiejskiej oświadczam, że przystępuję do procesu certyfikacji – Certyfikat Agroturystyka przyjazna   Naturze “Blisko Natury”.  Przystępując do procesu certyfikacji  – Certyfikat Agroturystyka przyjazna Naturze “Blisko   Natury”, akceptuję postanowienia Regulaminu nadania Certyfikatu i deklaruję gotowość ich  przestrzegania. *
Imię i nazwisko, Data
*
Nazwa gospodarstwa/obiektu turystyki wiejskiej: *
Nazwa Organizacji do której należy obiekt (i/lub do której należy reprezentujący go właściciel/współwłaściciel/osoba upoważniona do reprezentacji) *
Adres: *
województwo:
powiat: *
Telefon: *
E-Mail: *
Strona internetowa
(własna strona internetowa- jeśli posiada, ew inn strona z informacją i ofertą gospodarstwa)
Osoba do kontaktu: *
Opis działalności: *
krótki opis rodzaju działalności: główny rodzaj działalności, kiedy powstało, opis  (np. rodzaj budynków i najbliższego otoczenia, pozostałego terenu należącego do Obiektu Turystyki Wiejskiej, ziemia uprawna itp), ilość pokoi i miejsc noclegowych - przybliżona)
Oferta przyrodnicza
Oferta przyrodnicza gospodarstwa / grupy gospodarstw / organizacji zrzeszającej obiekty. Kryteria związane z tworzeniem i zawartością oferty przyrodniczej znajdują się w załączniku nr 3 do Regulaminu Certyfikatu.

W przypadku jeśli ktoś nie posiada jeszcze oferty skierowanej na kontakt z naturą, wystarczy przesłać założenia do oferty (opis pomysłu, założenia co do rodzaju uczestników (grupy docelowej), przewidywana opłata od uczestnika/grupy, założenia co do minimalnej ilości uczestników, zasady uczestnictwa, wskazanie czy oferta jest w sezonowa/całoroczna itp.)
Można też przedstawić ofertę lokalnego  stowarzyszenia, grupy gospodarstw czy organizatora turystyki  z którym obiekt współpracuje  - najlepiej aby współpracę móc wykazać pisemnie np w postaci list intencyjnego, potwierdzenia, pisemnych ustaleń czy umowy.


W ramach działań związanych z obecną edycją certyfikacji możliwe jest udzielenie  wsparcia w sprawie tworzenia oferty spełniającej wymagania do otrzymania Certyfikatu „Blisko Natury”.
Tytuł/Nazwa oferty *
Nazwa lub tytuł oferty ew. informacja o rodzaju oferty
Treść oferty *
[należy wkleić treść oferty i/lub podać odpowiednie linki. materiały dodatkowe można przesłać e-meilem na adres: agroturystyka.natura@gmail.com]
Czy oferta istnieje w ustalonej formie (np tekst, ulotka, informacje na stronie internetowej zawierającej podstawowe informacje? (preferowany tekst min 2 strony) *
W procesie certyfikacji mogą brać udział zarówno oferty pojedynczych obiektów  turystyki wiejskiej jak i grup czy stowarzyszeń)
Wykorzystanie w ofercie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i/lub kulturowego występującego w najbliższym otoczeniu lub w regionie? *
ewentualny komentarz
Czy w treści oferty lub materiałach uzupełniających podane są informacje dotyczące specyfiki przyrodniczej obszaru ? *
ewentualny komentarz do zawartości oferty przyrodniczej
Czy w treści oferty podane jest gdzie znajdują się obszary chronione? *
(w odpowiednim miejscu w ofercie powinny znaleźć się informacje o odwiedzanych obszarach chronionych, w tym obszarów Natura 2000)
Czy w treści oferty podane są zasady zachowania na danym obszarze? *
(Dotyczy zasad zachowania na obszarach chronionych. W przypadku obszarów Natura 2000 nie ma określonych jednoznacznych zasad zachowania. Można ew. udzielić rekomendacji i/lub wykorzystać zasady udostępnione na stronie natura2000.org.pl
ewentualny komentarz dotyczący sprzętu
Czy w obiekcie  znajduje się niezbędny dla realizacji oferty sprzęt lub można wskazać źródła jego pozyskania *
(np. wynajem, użyczenie, itp.). Wymogi i sugestie dotyczące  wyposażenia w zakresie  aktywności turystycznych znajdują się w załączniku nr 2 do regulaminu Certyfikatu “Blisko Natury”
Podstawowe wyposażenie obiektu i niezbędne zestawy informacji *
Elementy obowiązkowego wyposażenia obiektu pragnącego uzyskać certyfikat "Blisko Natury". Prosimy o odznaczenie wyposażenia posiadanego w Obiekcie Turystyki Wiejskiej. W razie problemów prosimy o kontakt. Informacje będą sprawdzane w trakcie wizyty w gospodarstwie (audyt certyfikujący). "Pierwszym kontaktem" w celu zabrania informacji może być np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Required
Czy Gospodarstwo/Obiekt Turystyki Wiejskiej/ podmiot odpowiedzialny za realizację oferty posiada zasady zachowania się na określonych obszarach związanych z realizacją oferty? *
Miejsce na ew. komentarz
Czy Gospodarstwo/Obiekt Turystyki Wiejskiej/ podmiot odpowiedzialny za realizację oferty posiada zasady korzystania z udostępnianego sprzętu?
Clear selection
Miejsce na ew. komentarz
Czy realizacja oferty nie wpływa znacząco negatywnie na przyrodę, w szczególności na chronione obszary i siedliska? (w razie wątpliwości można dodać  komentarz)
Clear selection
Miejsce na ew. komentarz do powyższego punktu
Czy realizacja oferty wymaga uzyskania zgody zarządcy terenu? *
Czy element programu/oferty wymaga zgody zrządcy/właścicela terenu? (nalezy sprawdzić to we własnym zakresie)
Miejsce na ew. komentarz do powyższego punktu
Dodatkowe informacje o ofercie
Ewentualne dodatkowe informacje związane z ofertą
Infrastruktura obiektu:
Rodzaj ogrzewania budynków i wody *
np. węglowe piece, centralne ogrzewanie weglowe, centralne ogrzewanie, ogrzewanie wspomagane pompami ciepła, solarami, fotowoltaika)
Czy budynek przeszedł termomodernizację?
Clear selection
Oświetlenie *
Należy podać ilość żarówek w gospodarstwie i jaką ich część stanowi oświetlenie energooszczędne (rozumiane jako LED, i świetlówki i jarzeniówki)  Konieczne min 75% oświetlenia energooszczędnego
Rodzaj urządzeń AGD *
Należy ustalić ilość urządzeń tzw dużego AGD (lodówka, pralka, zmywarka itp) w budynku/budynkach i podać ile z nich posiada klasę energetyczną  A lub wyższą (w przypadku trudności w odczytaniu klasy energetycznej należy wyszukać ją w internecie podając model i przybliżony czas produkcji, lub dodać odpowiedni komentarz). Konieczne minimum 75% klasy A
Czy w obiekcie istnieje oznakowanie informujące o konieczności wyłączania odpowiednich urządzeń (oświetlenia, odłączania na noc urządzeń typu telewizor, komputer, wyjmowanie z kontaktu niepotrzebnych urządzeń, listwy itp) Konieczna obecność minimum jednej umieszczonej informacji z prośbą o oszczędzanie energii. *
Można skorzystać ze wzorów oznakowania, które są dostępne na  stronie www.natura2000.org.pl 
Czy istnieją systemy ograniczające zużycie energii np. czujniki ruchu na korytarzach wyłączające oświetlenie? (kryterium nieobowiązkowe)
Clear selection
Czy w gospodarstwie istnieją źródła elektrycznej energii odnawialnej (fotowoltaika, wiatraki itp) - kryterium nieobowiązkowe
(określić rodzaj)
Zarządzanie odpadami,
Czy w obiekcie są dostępne dla odwiedzających odpowiednio oznakowane pojemniki do segregacji śmieci? *
Czy prowadzona jest osobna segregacja bioodpadów do kompostowania? *
Czy w obiekcie znajduje się kompostownik? *
Czy przygotowane są informacje dla turystów na temat odpowiedniej segregacji śmieci? *
(informacja np przy koszach na temat tego jak prawidłowo segregować śmieci?)
Czy używane są biodegradowalne worki na śmieci? *
Czy gospodarze dokonują zakupów korzystając z wielorazowych toreb? *
Gospodarowanie wodą i ściekami
W jaki sposób jest pozyskiwana woda? *
miejsce na komentarz dot. badania wody w studni
 Czy podana  jest Informacja dla turystów o oszczędzaniu wody? *
Czy podana jest  informacja o  możliwości (bądź zakazie) picia wody bezpośrednio z kranu? *
Czy w gospodarstwie gromadzona i wykorzystywana jest  deszczówka? *
Konieczny min. jeden, dowolnej wielkości zbiornik wody gromadzący deszczówkę
Jak odprowadzane są ścieki w obiekcie? *
Czy w obiekcie funkcjonuje:
Required
W przypadku szamba
- gdzie się znajduje? (krótki opis) - czy wywożone jest na własne pole? - czy istnieje  udokumentowany sposób opróżniania szamba przez odpowiednią firmę/instytucję?  - czy szambo jest szczelne i nie posiada odpływów np do rowów, rzek itp.)
Czy w łazienkach przedstawiona jest informacja o korzystaniu z ręczników?
(chodzi o o informację związaną z ewentualną wymianą ręczników i zachetą do ochrony środowiska)
Clear selection
Czy w trakcie zmywania lub prania są używane środki biodegradowalne? Jeśli tak, to prosimy o podanie rodzaju (kryterium nieobowiązkowe)
Czy w obiekcie funkcjonuje zmywarka obsługująca naczynia gości? (kryterium nieobowiązkowe) *
Czy istnieją formy oszczędnego wykorzystania wody np. wykorzystanie perlatorów) i ew. jakie? (kryterium nieobowiązkowe) *
Mobilność
Czy w obiekcie znajdują się miejsca dla bezpiecznego przechowywania rowerów? (stojaki, wiaty, zadaszenia , udostępnione garaże itp.) *
Czy na wyposażeniu są rowery (ilość, sposób udostępniania), oraz siodełko rowerowe dla dzieci? *
Czy gospodarz oferuje odbiór gości z przystanków komunikacji zbiorowej (czy jest wskazane w ofercie i czy jest pobierana dodatkowa opłata)?
Żywność
Czy posiłki przygotowywane są z udziałem produktów od lokalnych producentów (min 50% produktów używanych do przygotowywania posiłków dla gości pochodzi ze źródeł lokalnych (np. warzywa, mąka, mleko, masło, sery, soki, przetwory, miody, mięso, wędliny itp.) do posiłków) *
 Proszę określić sposób zaopatrywania się w lokalne produkty żywnościowe do gospodarstwa i rodzaj kupowanych lokalnie produktów *
Czy oferowane są do kupna przez turystów produkty produkowane w gospodarstwie? (kryterium nieobowiązkowe) *
Czy gospodarstwo posiada uprawy z ekologicznymi certyfikatami? (ew jakie?) Kryterium nieobowiązkowe
Ogólne
Obiekty wyróżnione certyfikatem powinny spełniać podstawowe wymogi bezpieczeństwa, przepisów przeciwpożarowych oraz być obiektami utrzymywanymi w czystości. Czy właściciel deklaruje spełnienie powyższych wymogów?
 (w przypadku szczególnych sytuacji należy je opisać w polu opisu)
Clear selection
 Inne, ważne informacje dotyczące gospodarstwa
(miejsce na ew. informacje dodatkowe)
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   *
 Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1 administratorem tak zebranych danych osobowych jest Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa; 2 moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w Regulaminie nadawania Certyfikatu i koniecznych dla realizacji Regulaminu, celów, kontroli, monitoringu i promocji Certfikatu;  3 moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celach i na zasadach określonych w Regulaminie nadawania Certyfikatu i koniecznych dla realizacji Regulaminu, celów, kontroli, monitoringu i promocji Certyfikatu;  4 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przystąpienia do procesu certyfikacji – Certyfikat Agroturystyka przyjazna Naturze “Blisko Natury”; 5 mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Dziekujemy za wypełnienie ankiety!
Ankieta zostanie przesłana do analizy przez Zespół Certyfikatu "Blisko Natury".
(Jeśli po kliknięciu "Prześlij" formularz sie nie zamyka, należy sprawdzić czy nie ma brakujących odpowiedzi (w czerwonych ramkach)


Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy