ใบสมัครบริการ MIC News Clipping Online
เอกสารใบสมัครมีจำนวน 2 หน้าค่ะ
ชื่อ-สกุล (ผู้ติดต่อ) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
ตัวอย่างการระบุเบอร์โทรศัพท์ 080-123-4567
Your answer
E-mail (ผู้ติดต่อ) *
Your answer
ต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำภาษีหรือไม่ *
ชื่อ / บริษัท / หน่วยงาน ที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
(โปรดระบุบให้ถูกต้อง)
Your answer
ที่อยู่ ที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
(โปรดระบุบให้ถูกต้อง)
Your answer
เลขประประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
สำนักงานใหญ่ / สาขาที่......... / บุคคล (โปรดระบุ สำหรับผู้ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)
Your answer
โปรดเลือกแพคเกจที่ต้องการสมัคร *
โปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่ 2 หัวเรื่องขึ้นไป สมัคร 6 เดือน ลด 5% สมัคร 1 ปี ลด 10% (ราคานี้รวมภาษีมูลค้าเพิ่มแล้ว)
หากบอกรับแบบหัวเรื่องพิเศษ โปรดระบุ
Your answer
วันที่เริ่มใช้บริการ - วันที่สิ้นสุดบริการ *
เริ่มใช้ได้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. - 23.59 น. ของวันสิ้นสุดบริการ ( เวลาทำการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 17.00 น. หากวันสมัครในวันหยุด จะสามารถใช้บริการได้ในวันทำการถัดไป)
Your answer
User Name ใช้สำหรับ Login *
โปรดระบุเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป ยกเว้น หมายเลข 0 ขึ้นต้น, เว้นวรรค, จุด (.), ขีดกลาง (-)
Your answer
Password ใช้สำหรับ Login *
โปรดระบุเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป ยกเว้น หมายเลข 0 ขึ้นต้น, เว้นวรรค, จุด (.), ขีดกลาง (-)
Your answer
มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกบริการ MiC news Clipping Online
เลือกหัวเรื่องจากหมวดที่ท่านสนใจคะ
หมวด 1 อุตสาหกรรมและบริการ มีหัวเรื่องให้เลือกดังต่อไปนี้
รวมรวมข่าวด้านอุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์, อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงธุรกิจการบริการ เช่นโรงแรม, ร้านอาหาร,โฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการค้าปลีก-ค้าส่ง
หมวด 2 การก่อสร้างและพัฒนาที่ดิน / ธุรกิจรับเหมา / ออกแบบตกแต่ง มีหัวเรื่องให้เลือกดังต่อไปนี้
รวมรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาโครงการ ที่ดินและผังเมือง รวมถึงการออกแบบตกแต่ง
หมวด 3 คมนาคม / ขนส่ง / สื่อสารและโทรคมนาคม มีหัวเรื่องให้เลือกดังต่อไปนี้
รวมรวมข่าวด้านระบบขนส่งมวลชนทางน้ำ, ทางบก และทางอากาศ และธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทสื่อสาร อินเทอร์เน็ต
หมวด 4 เกษตรกรรม มีหัวเรื่องให้เลือกดังต่อไปนี้
รวมรวมข่าวด้านการเกษตร พืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ข้าว, ยางพารา รวมถึงข่าวด้านปศุสัตว์และการทำฟาร์ม การประมง
หมวด 5 ทรัพยากร / เหมืองแร่ /พลังงาน มีหัวเรื่องให้เลือกดังต่อไปนี้
รวมรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้, น้ำ, แร่ และข่าวด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ รวมถึงข่าวด้านพลังงานต่างๆ,น้ำมันและก๊าซ
หมวด 6 เศรษฐกิจและการเงิน มีหัวเรื่องให้เลือกดังต่อไปนี้
รวมรวมข่าวด้านเศรษฐกิจ การเงินและการธนาคาร การคลัง ภาษี ตลาดหลักทรัพย์ หุ้น ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจประกัน
หมวด 7 การเมืองไทย มีหัวเรื่องให้เลือกดังต่อไปนี้
รวมรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองไทย นักการเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง กฎหมายรัฐธรรมนูญ ปัญหาชายแดนภาคใต้ ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม
หมวด 8 ภาษาและสื่อมวลชน มีหัวเรื่องให้เลือกดังต่อไปนี้
รวมรวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์และวิทยุ รวมถึงสถานีโทรทัศน์และวิทยุ และข่าวศิลปะและวัฒนธรรม
หมวด 9 วิทยาศาสตร์และการแพทย์ มีหัวเรื่องให้เลือกดังต่อไปนี้
รวมรวมข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจโรงพยาบาล คลีนิค ยาและเวชภัณฑ์
หมวด 10 เบ็ดเตล็ด มีหัวเรื่องให้เลือกดังต่อไปนี้
รวมรวมข่าวหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และข่าวแรงงาน การศึกษา
วิธีการชำระเงิน
ส่งหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In) มาที่
เวลาทำการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 17.00 น. หากติดวันหยุด จะเปิดบริการในวันทำการถัดไป
- Fax. : 02-580-0552 หรือ
- E-mail : mic@matichon.co.th
- ID LINE : hataiying
ขอบคุณค่ะ ที่สนใจบริการของเรา (เมื่อได้รับแจ้งการชำระเงินการสมัครจึงถือว่าเสร็จสมบรูณ์ เวลาทำการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 17.00 น. หากติดวันหยุด จะเปิดบริการในวันทำการถัดไป)
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
กด "ส่ง"(Submit) เพื่อส่งใบสมัคร
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service