หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล  (e-training 2565 - 2566)
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล ประจำปี 2565 - 2566
เป็นการฝึกอบรมผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (ไม่ต้องเข้าห้องฝึกอบรม)

- การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก  รุ่นที่ 17  วันที่ 1 - 25 กรกฎาคม 2565
- การจัดทำฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีตามระบบ GHS  รุ่นที่ 1  วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565
- การวิจัยในชั้นเรียน  รุ่นที่ 12  วันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2566
- นักกฎหมายปกครองภาครัฐ   รุ่นที่ 10  วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2566

อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท
สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์ 0 2504  7715 - 7718, 7727, 08 7100 1800
Facebook : ฝึกอบรม มสธ.
E-mail : oce_03@hotmail.com


(เมื่อท่านกรอกข้อมูลในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และจัดส่งข้อมูลผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้ว
ท่านไม่ต้องจัดส่งใบสมัครเข้าอบรมแล้วค่ะ)

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
กรุณาเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร *
Required
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล *
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน *
(นำไปใช้เป็น USERNAME สำหรับเข้าระบบฝึกอบรม)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ / หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
E-mail *
ประเภทหน่วยงานที่ท่านสังกัด
Clear selection
ตำแหน่งปัจจุบันของท่าน
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy