ពាក្យសុំចូលរួមជាវាគ្មិន - Speaker Application
[English Below]

ការដាក់អត្ថបទសង្ខេបនៃបទបង្ហាញ/សំណើនៃសិក្ខាសាលា។

យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យការដាក់អត្ថបទសង្ខេបនៃបទបង្ហាញ/សំណើនៃសិក្ខាសាលានេះ ផ្ដោតលើឥទ្ធិពលជាក់លាក់ណាមួយនៃបច្ចេកវិទ្យា ជាជាងលើកបង្ហាញពីឧបករណ៍ថ្មី ដែលមិនទាន់បានសាកល្បង។ សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញពាក្យសុំចូលរួមជាវាគ្មិន ឱ្យបានមុន​ ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ២៣ៈ៥៩ នាទី។

កម្ពុជាអាយ​ស៊ី​ធី​​ខែម ២០១៨ គឺជាសិក្ខាសាលារយៈពេល៥ថ្ងៃ ស្តីពី ទិន្នន័យបើកទូលាយ ការច្នៃប្រឌិត ភាពជាពលរដ្ឋ និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង។ សិក្ខាសាលាឆ្នាំ២០១៨ លើកទឹកចិត្តជាពិសេសដល់អ្នកចូលរួមមកពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ អង្គការសង្គមស៊ីវិល អ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស អ្នកធ្វើការងារសហគមន៍ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជន និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ និងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃខែមនេះ សិក្ខាកាមនឹងស្នាក់នៅជាមួយគ្នាក្នុងកម្មវិធីនេះ ដើម្បីរៀនពី វិធីក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម និងបរិស្ថាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។ អ្នកចូលរួមត្រូវតម្រូវឱ្យចូលរួមក្នុងខែមទាំងមូលរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធី។ សិក្ខាសាលាឆ្នាំ ២០១៨ នឹងដើរតាមគន្លង​មេគង្គ​អាយ​ស៊ី​ធី​ខែ​ម​ដែលទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់នាឆ្នាំ ២០១៧។ កម្ពុជាអាយ​ស៊ី​ធី​​ខែមត្រូវបានគេស្នើឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះ។

កម្ពុជាអាយ​ស៊ី​ធី​​ខែមឆ្នាំ២០១៨ នឹងត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ នៅសណ្ឋាគារ សុខា សៀមរាប ក្នុងខេត្តសៀមរាប នៃប្រទេសកម្ពុជា។

ចំណាំ៖ រាល់ការចំណាយទាំងអស់របស់វាគ្មិនអំឡុងពេលកម្មវិធីកម្ពុជាអាយស៊ីធីខែមឆ្នាំ២០១៨ ជាបន្ទុករបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធី។

---

Cambodia ICT Camp 2018 abstract/workshop submissions.

We encourage submissions to focus on the specific impacts of technologies, rather than showcase new tools that are as yet untested. We invite individuals to submit presentation abstracts or workshop proposals by 10th December 2018 at 23:59.

Cambodia ICT Camp 2018 is a five-day workshop on open data, innovation, citizenship, and information communication technology. The 2018 Camp especially encourages participants from independent media, civil society organizations, community workers, local government officials, private sector, university students, and startups in Cambodia.

During the event, the participants will board together to learn how to securely adapt technologies to tackle social and environmental issues in their communities. Participants are required to attend the entire camp until the end of the program.

The 2018 Camp follows a series of successful Mekong ICT Camps, the most recent in 2017. At that event, a Cambodian ICT Camp was proposed.

The 2018 Camp to be held on 17-21 December at Sokha Siem Reap Resort & Convention Center in Siem Reap province, Cambodia.

Notice: All speakers will be fully supported during the Cambodia ICT Camp 2018.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.