நிகழ்நிலைப் பரீட்சை - 2020 பாடம் :- மனைப் பொருளியல் , தரம் -11
மாணவர்களின் கவனத்திற்கு:-
பரீட்சை நேரம் :-9.00 AM - 12.05 PM & 6.30 PM - 9.30 PM
தாங்கள் பரீட்சையினை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் முடிப்பதற்கு முயற்சிக்கவும்.
www.battizone.sch.lk
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy