ĐĂNG KÝ THAM DỰ NỘI DUNG 1v1
Hãy lựa chọn nội dung thi đấu:

■ Nội dung 1v1: ĐÃ HẾT HẠN ĐĂNG KÝ
■ Nội dung 2v2: https://goo.gl/forms/JSe0THu4r1mcZ95N2
■ Nội dung 3v3: https://goo.gl/forms/njH7JCdhWLA7Cdph2

■ Cách thức xác nhận đăng ký: Thẻ điện thoại Viettel mệnh giá:
- 50.000 đồng đối với nội dung 1v1
- 100.000 đồng đối với nội dung 2v2 và 3v3

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms