Zgłoszenia na walne zebranie Sieci Działamy Razem 15.6.2019 r. [sobota]
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że sprawozdawcze walne zebranie Sieci Działamy Razem, odbędzie się dnia 15.6.2019 r. [sobota] o godz. 10:00 w "Centrum Bukowska", ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań.

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych “Działamy Razem”

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór protokolanta w głosowaniu jawnym.
4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2018 rok
7. Przedstawienie opinii o sprawozdaniu finansowym i merytorycznym za 2018 roku przez Przewodniczącego KOSY.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2018 rok
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi za okres 2018 roku , po wcześniejszym wysłuchaniu wniosków KOSY w tym zakresie
11 Wolne wnioski, uwagi.
Zakończenie zebrania


Zgodnie ze Statutem w Walnym zebraniu z głosem stanowiącym mogą uczestniczyć przedstawiciele Waszych organizacji, upoważnieni do działania zgodnie ze zapisami Waszych statutów, przy czym każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

Jeżeli upoważnienie dla danej osoby nie wynika z dokumentów dołączonych przy przystępowaniu do Sieci, proszę o przesłanie takiego dokumentu na adres: ngo@dzialamyrazem.pl.

Inne osoby również są mile widziane, jednak nie będą mogły oddać ważnego głosu przy głosowaniach w sprawach wskazanych w porządku zebrania

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia obecności na zebraniu.

Email address *
Nazwa organizacji członkowskiej *
Your answer
Imię i nazwisko Przedstawiciela *
Your answer
Telefon *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Stowarzyszenie Instytut Zachodni. Report Abuse - Terms of Service