Project Implementation Assessment Form
Dear Partners,

This Questionnaire intends to assess the achievement level of 1st implementation year of the Project. Your responses are precious for us to improve implementation of the Project. Please rate the questions below from 1 (very poor) to 5 (very good) to help improving Project implementation in 2nd Implementation Year / Bu anket Projenin 1. Uygulama yılındaki başarı seviyesini ölçmeyi amaçlamaktadır. Vereceğiniz cevaplar Proje uygulamamızı geliştirme açısından bizim için çok önemlidir. Projemizin 2. Uygulama yılında uygulamanın daha da geliştirilebilmesi için lütfen aşağıdaki sorulara 1 (Çok Kötü) - 5 (Çok İyi) arasında cevap veriniz.

1) Please rate overall achievement level of the Project in 1st implementation year /Lütfen Projenin 1. Uygulama yılındaki genel başarı seviyesini puanlayın.
2) Please rate level of cooperation among the Partners /Lütfen ortaklar arasında işbirliği seviyesini puanlayın
3) Please rate level of communication among the Partners / Lütfen ortaklar arasındaki haberleşme seviyesini puanlayın.
4) Please rate level of interaction among the Partners/ Lütfen ortaklar arasındaki etkileşim seviyesini puanlayın.
5) How do you find interest level of partners for the Project?/ Lütfen ortakların projeye olan ilgi seviyelerini puanlayın
6) How much visible is our Project in your neighbourhood (district, town, city, region) ? /Projemiz bulunduğunuz yerde (kasaba, ilçe, il, bölge) ne kadar görünür, lütfen puanlayınız
7) Do you feel that Intellectual Outputs of the Project can be developed by the end of the Project? Proje sonuna kadar Fikri Çıktılarımızın oluşturulabileceğine inanıyor musunuz?
8) Do you think that the Project activities completed so far has contributed to level of interaction between three generations in your school environment? Proje kapsamında yapılan faaliyetlerin okul çevrenizde üç kuşak arasındaki etkileşim seviyesine katkıda bulunduğuna inaniyor musunuz?
9) Please rate management performance of the Coordinator in 1st implementation year/ Lütfen Koordinatör'ün 1. Uygulama yılındaki yönetim performansınız puanlayınız.
10) What can be done better to have better implementation in 2nd Implementation Year? Please propose / 2. Uygulama yılında neler daha iyi yapılabilir? Lütfen öneride bulununuz
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service