PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên của Khoa Kinh tế chính trị!
Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp có việc làm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, đồng thời để xây dựng danh mục hồ sơ cựu sinh viên. Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế chính trị trân trọng đề nghị Anh/Chị cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây.
Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu này hoàn toàn được bảo mật.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question