Chestionar părinți
(nivelurile antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, liceal)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nivelul de învăţământ: *
Fiul/ fiica este în clasa
A
B
C
D
E
5
6
7
8
9
10
11
12
Clear selection
1.De ce aţi optat pentru a aduce copiii dumneavoastră la această şcoală ? *
2.Dacă aţi răspuns la întrebarea anterioară „am optat pentru această şcoală în urma informării prealabile”, cum aţi aflat de ea (bifaţi toate situaţiile aplicabile):
3.Faceţi parte din Comitetul de părinţi pe clasă ? *
4.Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul de părinţi pe clasă?
Clear selection
5.Faceţi parte din Comitetul de părinţi pe şcoală ? *
6.Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul de părinţi pe unitate ? *
7.Atunci când constataţi un aspect negativ, pe care îl comunicaţi directorului sau unui cadru didactic (sau când solicitaţi ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea şcolară? *
8.Aţi făcut, în ultimul an şcolar, propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală? *
9.Dacă aţi răspuns „da” la întrebarea anterioară, ce s-a întâmplat cu cea mai recentă propunere făcută: *
10.Enumeraţi cel puţin trei evenimente (plăcute sau neplăcute) care s-au întâmplat în şcoală în ultima lună. *
11.Enumeraţi cel puţin 5 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni (indiferent dacă aţi participat sau nu): *
12.Enumeraţi cel puţin 2 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni, la care aţi participat, care s-au referit la comportamente dăunătoare sănătăţii (fumat, consum de alcool, mâncare nesănătoasă etc.) *
13.Câte exerciţii privind comportamentul în situaţii deosebite (cutremur, inundaţie, incendiu etc.) s-au realizat în şcoală în ultimele 3 luni? *
14.Cum comunicaţi cu dirigintele / învăţătorul copilului dumneavoastră ? (bifaţi toate modalităţile pe care le utilizaţi): *
Required
15.Cum comunicaţi cu ceilalţi profesori ? (bifaţi toate modalităţile pe care le utilizaţi): *
Required
16.Cum comunicaţi cu directorul şcolii ? (bifaţi toate modalităţile pe care le utilizaţi): *
Required
17.Cât de des comunicaţi (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu învăţătorul / dirigintele copilului dumneavoastră? *
Required
18.Dar cu ceilalţi profesori? *
19.Dar cu directorul / directorul adjunct ? *
20.De câte ori, în ultimul semestru, aţi stat de vorbă cu un consilier şcolar? *
21.Cum vă orientaţi în şcoală? *
22.Care este nivelul de siguranţă pentru elevi / copii în incinta unităţii şcolare ? *
Foarte mic
Foarte mare
23.Dar în anexele şcolii (sală de sport, ateliere, curtea şcolii etc.) ? *
Foarte mic
Foarte mare
24.Dar în vecinătatea şcolii ? *
Foarte mic
Foarte mare
25.Cum apreciaţi nivelul de curăţenie din şcoală: *
26.Cum apreciaţi progresul în dotarea bibliotecii şcolii (cărţi, CD-uri, alte materiale), în acest an şcolar faţă de cel precedent? *
27.Cum apreciaţi progresul în dotarea cu calculatoare în acest an şcolar faţă de cel precedent? *
28.Cât de bine cunoaşteţi modul în care se face evaluarea cadrelor didactice? *
29.Aţi fost solicitat, în acest an şcolar, să evaluaţi cadre didactice din şcoală? *
30.Dacă aţi răpspuns „da” la întrebarea anterioară, care sunt acele cadre didactice evaluate (bifează toate situaţiile aplicabile): *
Required
31.Există, în şcoală, proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli, cu instituţii din comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliţie, etc.) sau cu parteneri străini ? *
32.Dacă aţi răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numiţi cel puţin un proiect de acest tip: *
33.Aţi fost consultat, anul trecut, în privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar? *
34.a Cum răspund cadrele didactice la cererile dumneavoastră de ajutor individual, pentru copilul dumneavoastră, în înţelegerea / aprofundarea celor predate       *
34.b Cum răspund cadrele didactice la cererile dumneavoastră de ajutor individual, pentru copilul dumneavoastră, în înţelegerea / aprofundarea celor predate       *
35.Cât de des vi se explică, înainte de evaluare (teză, lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile care vor fi folosite pentru evaluare şi notare? *
36.Cât de des vi se explică motivele pentru care copilul dumneavoastră a obţinut o anumită notă ? *
37.În momentul în care copilul dumneavoastră are rezultate slabe la învăţătură, cum acţionează profesorii?  (sunt posibile mai multe răspunsuri) *
Required
38. În ce fel copilul dumneavoastră este încurajat să îşi evalueze singur rezultatele obţinute ? *
39.Aţi fost consultat în elaborarea bugetului şcolii din anul şcolar curent? *
40.Aţi fost informat, în vreun fel (afişare, la şedinţele cu părinţii etc.) în legătură cu modul în care a fost cheltuit bugetul şcolii? *
41.În ce măsură sunteţi satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim): *
1
2
3
4
5
Progresul copilului dumneavoastra în ultimul an şcolar
Baza materială (săli de clasă, laboratoare, echipamente, material didactic etc.)
Starea de curăţenie din şcoală
Respectul arătat de personalul şcolii faţă de Dvs. şi faţă de copilul Dvs.
Echitatea evaluării şi notării (notele/calificativele obţinute sunt cele meritate)
Informaţia primită în privinţa activităţilor desfăşurate în şcoală
42.În ce măsură sunteţi satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim): *
1
2
3
4
5
Informaţia primită de la şcoală în privinţa continuării studiilor, după absolvire
Informaţia primită de la şcoală în privinţa activităţilor educative şi culturale din localitate
Modul în care şcoala răspunde solicitărilor de informaţii
43.Faceţi parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii (CEAC) ? *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy