AUIXI token purchase form (Formularz zakupu tokenów AUIXI)
This form contains the data necessary to complete the AUIXI token purchase transaction. The procedure for purchasing AUIXI tokens consists of a few simple steps:
I. TOKEN PURCHASE
   1. Complete this form.
   2. Pay for the tokens to the TRX wallet address in TRON (TRC20) network:
       TFvjJLFH6MnPimJeFe6nR1JfjQEM5YdZgZ
   3. We send the tokens to your designated TRX address..
II. EXCHANGING TOKENS FOR GOLD
   AUIXI is a utility token exchangeable for gold. The buyer of the token can freely dispose of it, i.e. hold it in his portfolio or sell it but can also demand that it be exchanged for gold at any time. The exchange of token into gold is based on a forward contract concluded between the parties (token holder and the Issuer). The physical delivery of gold will take place on the date specified in the agreement, not longer than 6 months. The exchange parity is predetermined and amounts to 1 g of gold for 1 token. This means that the final purchase price of gold is determined at the time the token is acquired and not at the market price on the delivery date. A forward contract is a futures transaction, and by its nature, the parties to the transaction share the risk of a rise or fall in the price of gold from the contract date to the delivery date.
Gold will be delivered in the form of so-called investment gold, i.e. in bars of various weights and 0.999 purity.
-------------------------------
Ten formularz zawiera dane niezbędne do sfinalizowania transakcji zakupu tokena AUIXI. Procedura zakupu tokenów AUIXI składa się z kilku prostych kroków:
I. ZAKUP TOKENÓW
   1. Wypełnij ten formularz.
   2. Zapłać za tokeny na adres portfela TRX w sieci TRON (TRC20):
       TFvjJLFH6MnPimJeFe6nR1JfjQEM5YdZgZ
   3. 3. Wysyłamy tokeny na wskazany przez Ciebie adres TRX.
II. WYMIANA TOKENÓW NA ZŁOTO
   AUIXI jest tokenem użytkowym wymienialnym na złoto. Nabywca tokena może nim swobodnie dysponować, tzn. trzymać go w swoim portfelu lub sprzedać, ale może też w każdej chwili zażądać jego wymiany na złoto. Wymiana tokena na złoto odbywa się na podstawie kontraktu terminowego zawartego pomiędzy stronami (posiadaczem tokena i Emitentem). Fizyczna dostawa złota nastąpi w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 6 miesięcy. Parytet wymiany jest z góry ustalony i wynosi 1 g złota za 1 token. Oznacza to, że ostateczna cena zakupu złota jest ustalana w momencie nabycia tokena, a nie po cenie rynkowej w dniu dostawy. Kontrakt forward jest transakcją terminową i z natury rzeczy strony transakcji dzielą ryzyko wzrostu lub spadku ceny złota od daty kontraktu do daty dostawy.
Złoto dostarczane będzie w formie tzw. złota inwestycyjnego tj. w sztabkach o różnej wadze oraz czystości 0,999.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
FAMILY name (NAZWISKO) *
GIVEN name (IMIĘ) *
The address of the TRX-20 wallet from which I will make payment for the tokens (Adres portfela TRX-20, z którego będziesz dokonywał płatności za tokeny) *
The address of the wallet in the TRON network from which you will make payment for the tokens. (Adres portfela w sieci TRON, z którego będziesz dokonywać płatności za tokeny.)
Public TRX-20 address for receiving AUIXI tokens (Publiczny adres TRX-20 do otrzymywania tokenów AUIXI) *
Please enter your public TRX-20 address to which you want us to send you AUIXI tokens. Important: The TRX-20 wallet address cannot be an exchange wallet address (Biance, Kraken, etc.). It is best to create a TRX-20 wallet on e.g. tronlink.org. (Wpisz swój publiczny adres TRX-20, na który mamy ci wysłać tokeny AUIXI. Ważne: Adres portfela TRX-20 nie może być adresem portfela giełdowego (Biance, Kraken, itp.). Najlepiej jest utworzyć portfel TRX-20 np. na stronie tronlink.org.)
Number of tokens (Liczba tokenów) *
Please indicate the number of tokens you intend to purchase. (Podaj liczbę tokenów, którą zamierzasz kupić.)
Imię i nazwisko brokera / Name and Surname of the sales representative
Statement (Oświadczenie) *
I declare that I have read and understood the information about AUIXI tokens and the terms and conditions of their purchase. (Oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem informacje o tokenach AUIXI oraz warunki ich zakupu.)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of EMCODEX. Report Abuse