แบบข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำชมเชย
(FM – CLS -01) ***หมายเหตุ ถ้าไม่ลงชื่อและที่อยู่ถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
วัน/เดือน/ปี ที่เสนอแนะ *
MM
/
DD
/
YYYY
เรื่อง *
เรียน ผู้บริหาร / คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
1.ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล
2.ข้าพเจ้าขอร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำชมเชยต่อ คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนฯ ดังนี้ *
3.ข้าพเจ้าต้องการทราบคำตอบด้วยตนเอง / ให้แจ้งไปตามที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก
***ที่อยู่ปัจจุบัน หรือ E-Mail
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการและมีความประสงค์ให้ (เปิดเผย / ปกปิด) ชื่อที่อยู่ของข้าพเจ้า *
ขอแสดงความนับถือ
***ลงชื่อ ผู้ร้องเรียน
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Report Abuse