Brak miejsc - Zapisy na Pielgrzymkę Dzieci Maryi na Górę Św. Anny - 28-30.09.2018r.
BRAK WOLNYCH MIEJSC - PROSIMY NIE WYSYŁAĆ ZGŁOSZEŃ - ZGŁOSZENIA WYSŁANE 24.09.2018R. PO GODZINIE 11.00 NIE BĘDĄ PRZYJĘTE.
Zapisy uczestników odbywają się wyłącznie przy pomocy tego formularza.
ZGŁOSZENIA WYSŁANE 8 WRZEŚNIA PO GODZ. 16.00 TRAFIĄ NA LISTĘ REZERWOWĄ - PROSZĘ CZEKAĆ NA MAILOWE POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA.
Rozpoczynają się 1 września i trwają do wyczerpania wolnych miejsc.
Zmniejszenie liczby osób jest możliwa, poprzez zgłoszenie wysłane na e-mail: dompielgrzyma@op.pl do dnia 26.09.2018r.
Brak powiadomienia o zmniejszeniu liczby osób jest równoznaczne z dokonaniem opłaty za pierwotnie zgłoszona liczbę osób.
ODPŁATNOŚĆ ZA OPIEKUNÓW ŚWIECKICH:
do 10-osób - opiekun płaci
11-20-osób - 1 opiekun gratis
21-30-osób - 2 opiekunów gratis
31-40-osób - 3 opiekunów gratis
41-50-osób - 4 opiekunów gratis
WYMAGANA JEST OBECNOŚĆ OSOBY PEŁNOLETNIEJ PRZEZ CAŁY POBYT ( MOŻE TO BYĆ PEŁNOLETNIA MARIANKA).

ODPŁATNOŚĆ ZA PIELGRZYMKĘ: 60 zł od osoby.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dyrektor Domu Pielgrzyma; al. Jana Pawła II 7; 47-154 Góra Św. Anny.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: dompielgrzyma@op.pl nr tel.: 77 46 25 330
3). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
6). Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7). Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Zapraszamy do wypełnienia formularza.

Miejscowość *
Your answer
Nazwa Parafii *
Your answer
Liczba Dzieci Maryi *
Your answer
Liczba księży nocujących w Domu Pielgrzyma *
Your answer
Liczba sióstr zakonnych nocujących w Domu Pielgrzyma *
Your answer
Liczba świeckich opiekunek/opiekunów *
Your answer
Zamawiający: imię i nazwisko *
Your answer
Osoba odpowiedzialna za grupę - może być obecna na miejscu pełnoletnia Marianka *
Your answer
Numer telefonu do kontaktu *
Your answer
Adres e-mail do kontaktu *
Your answer
Uwagi *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms