STEEL Challenge - Freestyle

22.06.2019 - Strelnica OCHTINÁ

  Ochrana osobných údajov

  Vyplnením formulára súhlasíte s použitím vašich osobných údajov pre potreby súťaže.

  PROPOZÍCIE Steel Challenge

  USPORIADATEĽ: ŠSK Gemerská Poloma RIADITEĽ SÚŤAŽE: Jozef Kráner HLAVNÝ ROZHODCA: Tibor Hajči POMOCNÝ ROZHODCA: Robert Fafrák DÁTUM KONANIA: 22.6.2019 (sobota) ŠTARTOVNÉ: 5€ + 5€ za každú divíziu. Členovia ŠSK Gemerská Poloma a juniori 3€ + 3€ za ďalšiu divíziu. Členovia ŠSK Slavošovce 0€ POČET SITUÁCIÍ: 4 s piatimi kovovými terčmi v každej situácii. 4 opakovania DIVÍZIE: Standard (veľkorážna pištoľ/revolver), MPi (pištoľ/revolver 22LR), PCC (dlhá zbraň v 22LR / pištoľovom kalibri) KATEGÓRIE: Regular, Senior (strelci vo veku nad 50 rokov) ČASOVÝ ROZPIS: 9:00-9:45 - registrácia 9:45 - bezpečnostné poučenie 10:00 - začiatok súťaže cca 14:00-14:30 - vyhodnotenie

  ÚČASŤ NA SÚŤAŽI

  Súťaže sa môže zúčastniť držiteľ štandardnej samonabíjacej pištole, revolveru, alebo samonabíjacej pušky za predpokladu, že zbraň/zbrane budú v povolenom kalibri (viď nižšie).

  BEZPEČNOSŤ

  1) Počas preteku platí v celom areáli strelnice povinné použitie ochrany zraku, použitie ochrany sluchu je povinné na streleckých stanovištiach. 2) Manipulácia so zbraňou: len na streleckých stanovištiach na pokyn rozhodcu, alebo vo vyhradenej zóne (SA). Zbrane môžu byť nosené v puzdrách, alebo prepravných obaloch nenabité. 3) Strelivo: Je ZAKÁZANÉ používať priebojné, zápalné strelivo a strelivo s hromadnou strelou. Pre divíziu Standard ďalej platí: minimálny priemer strely 9mm, minimálna dĺžka nábojnice 19mm. 4) Usporiadateľ preteku si v prípade použitia nedovoleného streliva, porušení pravidiel bezpečnosti, alebo nešportového správania pretekára vyhradzuje právo diskvalifikácie. 5) Pretekár podpisom prezenčnej listiny vyhlasuje, že sa zúčastňuje súťaže na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ súťaže nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené na zdraví a majetku.
  This is a required question

  POVOLENÉ KALIBRE

  STANDARD (veľkorážna pištoľ, revolver) - .38 Special / 9mm Luger MPi (malorážna pištoľ, revolver) - .22LR PCC (pištoľová karabína) - .22LR, 9mm Luger, .38 Special, .40 S&W, .45 ACP

  STRELECKÉ SITUÁCIE

  V súťaži sa strieľajú štyri strelecké situácie, každá v štyroch opakovaniach (stringoch). Každá situácia má päť kovových terčov (ďalej len plate) pozostávajúcich z kruhov a platní. Štyri sú štandardné – biele, piaty je určený a označený ako STOP – červený (žltý). Každý štandardný plate musí byť zasiahnutý aspoň raz a to skôr ako Stop plate. Meranie času začína po zaznení štartového signálu a končí zásahom STOP PLATE. Pretekár môže vystreliť ľubovoľný počet rán. Maximálny čas jedného opakovania je 30 sekúnd.

  ČASOVÝ LIMIT

  Maximálne 30 sekúnd na jedno opakovanie, každá situácia sa strieľa v štyroch opakovaniach.

  ŠTARTOVÁ POZÍCIA

  Standard (veľkorážna pištoľ/revolver): strelec stojí na vyznačenom mieste, ruky v polohe „Ruky hore!“, to znamená zápästie a dlane sú nad ramenami, dobre viditeľné. Zbraň je uložená v puzdre v stave pripravenosti podľa rozhodnutia strelca. Ak je nabitá a vybavená manuálnou poistkou, poistka musí byť zaistená. Zbrane bez manuálnej poistky musia mať kladivo v spustenej polohe (manuálne alebo použitím vypúšťača kladiva). Karabína, malorážna pištoľ/revolver: strelec mieri pod uhlom cca 45 stupňov pred seba na kolík, kužeľ, zástavku. Zbraň je nabitá, môže byť nezaistená. Medzi jednotlivými opakovaniami v rámci streleckej situácie sa strelec pripraví na ďalšie opakovanie (ak je potreba, prebije a na znamenie svojej pripravenosti zaujme predpísanú štartovú pozíciu).

  HODNOTENIE

  Vaším skóre je Váš dosiahnutý čas. Výsledok streleckej situácie je daný súčtom časov všetkých opakovaní, bez najhoršieho času (3 najlepšie z celkových 4). Celkový výsledok súťaže je určený súčtom časov všetkých streleckých situácií. Maximálny čas jedného opakovania je 30 sekúnd bez ohľadu na penalizáciu. Nezasiahnutie (vynechanie) štandardného plate znamená +3 sekundy k dosiahnutému času daného opakovania za každý vynechaný plate. Pokiaľ strelec nezasiahne Stop plate, čas daného opakovania bude automaticky 30 sekúnd.

  TERČE

  Kovová kruhová platňa o priemere: 255 mm 305 mm Obdĺžniková platňa 457 x 600 mm.

  MINIMÁLNY POČET NÁBOJOV

  80ks

  KONTAKT

  email: tibor.hajci@gmail.com mobil: 0903 610 833

  Tešíme sa na Vašu účasť!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question