สำรวจความสนใจในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.เพศ *
2.ชั้น *
3.ห้อง *
ตอนที่ 2 ความสนใจที่มีต่อแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.แผนการเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นลำดับที่ 1 *
2.แผนการเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อเป็นลำดับที่ 2 *
3.หากโรงเรียนเปิดแผนการเรียนเพิ่ม คือ 1) อังกฤษ-จีน 2) อาชีพและเทคโนโลยี (เรียนเพิ่มเติมวิชาคหกรรม / ธุรกิจ/ เกษตรฯ/ คอมฯ) นักเรียนสนใจแผนการเรียนดังกล่าวหรือไม่ *
4.หากโรงเรียนเปิดแผนการเรียนเพิ่มดังข้อ 3 แล้ว นักเรียนจะเลือกแผนการเรียนใดเป็นลำดับที่ 1 *
5.ความมั่นใจในการ "ผ่านเกณฑ์" การเลือกแผนการเรียนลำดับที่ 1 *
6.นักเรียนมีความประสงค์จะศึกษาต่อที่ รร.บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" หรือไม่ (หากไม่ศึกษาต่อ โปรดระบุชื่อ โรงเรียน) *
7.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเรียนในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy