ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE - INCORPORATION FORM
Ngoài những thông tin bên dưới, quý vị cần gửi 1 bản công chứng Hộ chiếu + 1 chứng thực địa chỉ sinh sống (ví dụ: bản dịch công chứng Tiếng Anh của Chứng Minh Nhân Dân, hoặc Hóa đơn điện/nước/truyền hình, hoặc Sao kê ngân hàng v.v..) của tất cả các cổ đông/giám đốc trong công ty mới, tới văn phòng VietCham.
After submitting this form, all directors/shareholders who are non-Singapore residents need to provide a notarized copy of Passport + Proof of residential address in Vietnam (e.g: bank statement, utilities bill, Identity card etc) to VietCham office.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: contact@vietcham.org.sg | (84) 090 100 65 65 | (65) 8468 8892
For more details, please contact: contact@vietcham.org.sg | (84) 090 100 65 65 | (65) 9237 3692
Đề xuất ít nhất 2 tên gọi cho công ty mới (bằng Tiếng Anh hoặc Tếng Việt không dấu) - 2 proposed company names *
Your answer
Dự tính ngày sẽ thành lập công ty mới - Proposed incorporation date
MM
/
DD
/
YYYY
Loại hình hoạt động kinh doanh chính - Nature of business / Principal activities *
Your answer
Địa chỉ đăng ký cho công ty mới (nếu có) - Registered address (if any)
Your answer
Vốn điều lệ - Authorized capital *
Your answer
Vốn phát hành / Vốn đã góp - Issued / Paid up capital *
Your answer
Tháng kết thúc năm tài chính - Financial year end
Your answer
Họ và tên của Cổ đông / Giám đốc thứ 1 - Full name as in Passport of Shareholder / Director number 1 *
Your answer
Vị trí trong công ty mới - Designation in the proposed company *
Số Hộ chiếu - Passport number *
Your answer
Số IC / FIN tại Singapore (nếu có) - Singapore NRIC / FIN (if any)
Your answer
Quốc tịch - Nationality *
Your answer
Giới tính - Gender *
Ngày sinh - Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Vốn đầu tư vào công ty - Capital to be invested
Your answer
Tỉ lệ cổ phần trong công ty mới - Shareholding in the proposed company *
Your answer
Địa chỉ như trên CMND / Hộ chiếu - Address as in IC / Passport
Your answer
Email *
Your answer
Số điện thoại - Contact number(s) *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy