SILHOUETTE Slovak Open 2019
11.05.2019 Skýcov - Breziny

Po vyplnení formulára obdržíte do 48 hodín email ohľadom výšky úhrady štartovného a stravy v zmysle Vašej objednávky.
By 48 hours after form filling you will receive an email concerning the amount of payment for admission fee and board in accordance to your order.

Skýcov 2019
Adresa/Address
GPS:
45° 30" 9.215
18° 24" 55.099
48.502560
18.415305
Financovanie súťaže/Admission Fee:
Financovanie súťaží:

- SILHOUETTE 11.05.2019
- seniori jednotné štartovné vo výške 5,- € za súťažiaceho, juniori zdarma

Ukončenie registrácie je 04.05.2019

Úhrada štartovného a stravy musí byť na účte do 07.05.2019. Platba na mieste nie je možná!!!
Účet: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK49 0900 0000 0002 3380 2004, BIC: GIBASKBX

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Admission Fees:

- SILHOUETTE 11.05.2019
- Open class entry fee: 5€, Junior class entry fee: 0,- € (free entrance)

Deadline the registration 04.05.2019

Fee payment and meals must be in the account until 07.05.2019. Payment on site is not possible!!!
Account details: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK49 0900 0000 0002 3380 2004, BIC: GIBASKBX

P R O P O Z Í C I E - P R O P O S A L
P R O P O Z Í C I E - P R O P O S A L
SILHOUETTE Slovak Open 2019

Časový harmonogram / Competition Schedule:

11.05.2019 sobota / 11th May 2019, Saturday

od 14:45 nástup súťažiacich SILHOUETTE, ich oboznámenie s pravidlami / SILHOUETTE - Opening, rules briefing, grouping
od 15:00 do 17:30 priebeh súťaže SILHOUETTE Slovak Open / SILHOUETTE Competition
nástrelná dráha otvorená do 18:00 hod. / Free time, zero range open to 18:00

12.05.2019 nedeľa / 12th May 2019, Sunday

od 14:30 do 15:00 organizátori vyhodnotia súťaž / Competition evaluation
od 15:00 nástup všetkých zúčastnených, vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich / Winners award ceremony

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SILHOUETTE popis / description:

Kategórie / category: OPEN,, PISTOL

Celkový počet cieľov je 2x20 ks. Súťaž prebehne v 2 kolách (2x12 min.), maximálny počet dosiahnuteľných bodov je 40, podľa platných medzinárodných pravidiel a pravidiel SAFTA pre disciplínu SILHOUETTE

Total 2x20 targets Competition consists of two rounds (2x12min.), Maximum point gain for two rounds is 40, by international SILHOUETTE rules and SAFTA SILHOUETTE rules

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie a kontakt / More information and contact:
Za SAFTA - Peter Beňuš ( peter.benus1@gmail.com, mob. +421 903 572 228)

Nepomenovaný názov
Ochrana osobných údajov/ Personal data protection
Vyplnením formulára súhlasíte s použitím vašich údajov pre potreby súťaže. Filling the form you agree with use of your personal data for competition purpose.
Registrácia/Registration
Meno/Name: *
Your answer
Priezvisko/Surname: *
Your answer
Štát/Country
Your answer
Email *
Your answer
Registrujem sa na súťaž/ For day *
Kategória/Category: *
Výbava/Equipment
Zbraň/Airgun: *
Iná zbraň/Other Airgun
Your answer
Strelivo - typ - kaliber/Pellets: *
Iné strelivo/Other pellets
Your answer
Optika/Riflescope: *
Iná optika/Other Riflescope
Your answer
Iné/Others
Poznámky/Remarks
( doprovod, iné požiadavky/ accompanist, other request)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service