BORANG SOAL SELIDIK AMALAN SHITSUKE (SENTIASA AMAL) 5S DI PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERLIS
1. Untuk menilai tahap pemahaman warga SUK Perlis terhadap amalan Persekitaran 5S - SHITSUKE (Sentiasa Amal).

2. Untuk menilai impak keberkesanan pelaksanaan Sistem Persekitaran Berkualiti (5S) - SHITSUKE dalam memastikan persekitaran kerja yang kondusif dan selamat.

3. Untuk menilai persepsi warga SUK Perlis terhadap impak pelaksanaan Sistem Persekitaran Berkualiti (5S)- SHITSUKE dalam persekitaran kerja di pejabat.
KUMPULAN PERKHIDMATAN
JANTINA
Adakah anda berpendapat tahap keselamatan di tempat kerja bertambah baik dengan pelaksanaan Sistem Persekitaran Berkualiti (5S)?
Adakah anda memahami dengan jelas tentang amalan SHITSUKE dalam Persekitaran kerja 5S?
Adakah anda merupakan seorang pekerja yang mengamalkan amalan SHITSUKE di tempat kerja anda?
Adakah anda berpendapat bahawa amalan SHITSUKE memberikan impak yang positif kepada persekitaran kerja di Pejabat anda?
Pada pendapat anda, benarkah amalan SHITSUKE memerlukan penglibatan semua pihak?
Adakah anda bersetuju bahawa amalan SHITSUKE mampu mendidik para perkerja lebih berdisiplin?
Adakah anda berpendapat bahawa, dengan amalan SHITSUKE di tempat kerja mampu memupuk semangat kerjasama antara rakan-rakan sepejabat?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy