แจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองนครนายก จ.นครนายก
แจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองนครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จึงมีคำสั่งเลื่อนการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และจากการที่ผู้ปกครองได้สอบถามเข้ามายังโรงเรียนถึงกำหนดการเปิดรับสมัครนั้น ทางโรงเรียนได้ทราบถึงความต้องการของผู้ปกครอง จึงได้จัดทำแบบฟอร์มแจ้งความจำนงในการเข้าเรียนเรียนแบบออนไลน์นี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนเมืองนครนายกในปีการศึกษา 2563 ได้แสดงความจำนงในการเข้าศึกษา ส่วนเอกสารอื่น ๆ สามารถนำมามอบให้โรงเรียนภายหลังได้
เอกสารที่ต้องนำมายื่นให้โรงเรียนภายหลัง 1) สำเนาใบจบการศึกษาชั้น ป.6 หรือ ม.3 ของนักเรียน 2) สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง 3) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง 4) สำเนาสูจิบัตรของนักเรียน 5) รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 037-316378 หรือ ครูสุขรัก 081-4566536
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเมืองนครนายก. Report Abuse