Utvärdering av Spektrum 6.0!

Nu är det din tur, ytterligare igen, att hjälpa oss med att berätta vad vi gjort bra, vad vi kunnat göra bättre och hur din uppfattning om Spektrum 6.0 var!

Alla frågor är frivilliga så du behöver inte skriva på allt utan kan lämna saker tomma ifall du inte har någon åsikt där.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question