אני ובית ספרנו
אני מגיע לכל הכינוסים בזמן *
תלמידי כיתתי מגיעים בזמן לכל הכינוסים *
נוכחות בכינוסים מסייעת לי להיכנס לכיתה בצורה רגועה יותר *
Required
העמידה בכינוסים מסייעת לתלמידי כיתתי להיכנס בצורה רגועה לכיתה *
Required
לאחר הכינוס קל לי יותר להתארגן לשיעור *
Required
בכינוס נמסרות הודעות חשובות *
Required
אני מקשיב להודעות בכינוסים *
הכינוס בשמונה בבוקר חשוב מאוד *
Required
הכינוסים לאחר ההפסקות חשובים מאוד *
Required
הכינוסים מסייעים למניעת אלימות *
אני משתתף בהפסקות הפעילות בבית הספר *
בהספקה הפעילה מציקים לי *
הייתי שמח אם היו עוד הספקות פעילות *
Required
בהפסקה הפעילה אני משחק לבד *
Required
בהספקה הפעילה אני משחק עם חברים
Submit
This form was created inside of sisma.