Dotazník

Ještě než začnete:

Vážení profesionální řidiči.
Jmenuji se Tomáš Budík, studuji 3. ročník bakalářského studia oboru Dopravní management, marketing a logistika na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích.
Rád bych Vás poprosil o vyplnění tohoto dotazníku.

- Tento dotazník bude sloužit jako podklad bakalářské práce k tématu „Stresové situace z pohledu řidiče v mezinárodní kamionové dopravě“ a je zaměřen na Vaše zkušenosti a názory v této profesi.
- Nepište na dotazník své jméno ani jiné další informace, dotazník je anonymní.
- Nejste povinni odpovídat na jakoukoliv otázku, pokud Vám to bude nepříjemné.
- V místě, kde jste žádáni o upřesnění, prosím doplňte psaný text.

Pokud uvedené odpovědi přesně neodpovídají Vaší situaci, zvolte odpověď, která je této situaci nejbližší. Pokud chcete svoji původní odpověď změnit, původní přeškrtněte a správně označte jinou.


Děkuji za Váš čas.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1
  2
  3
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1
  2
  3
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question