Dotazník
Ještě než začnete:

Vážení profesionální řidiči.
Jmenuji se Tomáš Budík, studuji 3. ročník bakalářského studia oboru Dopravní management, marketing a logistika na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích.
Rád bych Vás poprosil o vyplnění tohoto dotazníku.
               
- Tento dotazník bude sloužit jako podklad bakalářské práce k tématu „Stresové situace z pohledu řidiče v mezinárodní kamionové dopravě“ a je zaměřen na Vaše zkušenosti a názory v této profesi.
- Nepište na dotazník své jméno ani jiné další informace, dotazník je anonymní.
- Nejste povinni odpovídat na jakoukoliv otázku, pokud Vám to bude nepříjemné.
- V místě, kde jste žádáni o upřesnění, prosím doplňte psaný text.

  Pokud uvedené odpovědi přesně neodpovídají Vaší situaci, zvolte odpověď, která je této situaci nejbližší. Pokud chcete svoji původní odpověď změnit, původní přeškrtněte a správně označte jinou.


                                                                                                                                               Děkuji za Váš čas.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1) Kolik Vám je let?
Clear selection
2) V kolika letech jste začal řídit jako řidič profesionál?
3) Jak dlouho pracujete jako řidič profesionál?
Clear selection
4) Co Vás nejvíce motivuje k výkonu Vaši profese?
(ohodnoťte: nejvíce motivující - 1, středně motivující - 2, nejméně motivující - 3)
uznání
potěšení z cestování (práce je zábava, koníček)
finance (vydělat co nejvíce)
1
2
3
Clear selection
5) Ovlivňuje Vás při řízení automobilu strach z případného získání trestných bodů?
Clear selection
6) Zavinil jste někdy dopravní nehodu?
(Pokud ano, prosím uveďte věk, kdy se Vám nehoda stala)
7) Jste spokojen s technickým stavem "vašeho" nákladního vozidla?
8) Jste spokojen se "svým" nákladním vozem a jeho kabinovým uspořádáním?
9) Jste spokojen s kabinovou výbavou (např. mám x nemám klimatizaci, spací lůžko, …), u "svého" nákladního vozidla?
10) Jezdíte pouze s jedním "vaším" nákladním vozem, nebo se musíte na vozidle střídat s více řidiči?
Pokud se střídáte dva a více, v odpovědi Jiné prosím uveďte zda-li Vám to: vadí nebo nevadí.
11) Pociťujete často nějaké zdravotní potíže, které přičítáte práci (špatný spánek, bolesti krku, zad, …)?
Pokud ano, prosím uveďte 4 nejčastější potíže.
12) Jakým způsobem se snažíte bojovat se stresem, pokud na Vás dolehne při výkonu Vaší profese?
13) Vidíte v pravidelném školení řidičů uskutečňovaném každý rok přínos?
Clear selection
14) Zavedl byste častější dopravně psychologická vyšetření, na rozdíl od stávajícího stavu?
V odpovědi Jiné se prosím pokuste svoji odpověď zdůvodnit?
Clear selection
15) Před cestou do zahraničí Vás nejvíce stresuje?
(ohodnoťte: nejvíce stresující - 1, středně stresující - 2, nejméně stresující - 3)
jazyková bariéra
cennost nákladu
možnost dopravní nehody
1
2
3
Clear selection
16) Jaký vliv má na Vás nedodržení bezpečnostních přestávek, z důvodu nenalezení vhodného odpočívadla v nejbližším okolí?
17) Kladl na Vás zaměstnavatel v posledním roce opakovaně nároky nad rámec vašich pracovních povinností, které vedly ke stresu při řízení nákladního vozidla?
Pokud ano, v odpovědi Jiné prosím uveďte jaké?
18) Umí Vás nadřízený za dobře vykonanou práci pochválit?
19) Vidíte své povolání jako činnost?
Clear selection
20) Umožňuje Vám časová náročnost práce dobře skloubit pracovní a rodinný život?
Clear selection
21) Kdybyste měl příležitost, odešel byste ze svého zaměstnání?
Clear selection
22) V jak velké firmě pracujete?
Clear selection
23) Jakého jste pohlaví?
Clear selection
24) Rostoucími řidičskými zkušenostmi se jako řidič cítíte odolnější vůči stresu při výkonu profese?
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy