Valga valla raamatukogude uuring
Valga valla raamatukogud viivad läbi uuringu eesmärgiga parandada raamatukogu teenuste kvaliteeti. Küsimustiku tulemusi arvestame raamatukogu arengukava koostamisel.
Küsimustik on avatud perioodil 07. juunist kuni 04. juulini. Ankeedile vastamine võtab aega maksimaalselt 15 minutit.
Oleme tänulikud kui aitate meil küsimustikku levitada oma tutvusringkonnas.
Kõigile vastanuile on tagatud anonüümsus.
Ankeedi lõppu on võimalik sisestada oma telefoninumber või e-posti aadress - kõigi vastanute vahel loosime välja kolm õnnelikku, kes saavad tänuauhinnaks müügiedetabelite tipus oleva populaarse raamatu. Võitjatega võtame ühendust.

Aitäh, et hoolid ja võtad aega panustamaks valla raamatukogude arengusse!

Valga Keskraamatukogu ja haruraamatukogud.
Raamatukogu üleüldiselt
1. Kas olete hetkeseisuga registreeritud raamatukogu kasutajaks? *
2. Kui oluliseks peate enda jaoks raamatukogu olemasolu? *
Pole oluline
Väga oluline
3. Milline Valga valla raamatukogu on/võiks olla Teie peamine külastatav raamatukogu? (Võib valida mitu vastust) *
Required
4. Palun andke hinnang skaalal 1 – 5, kuidas olete rahul oma raamatukogu asukoha, olmetingimuste ja muuga: (1 – pole üldse rahul, 2 – pole enamasti rahul, 3 – neutraalne, 4 – enamasti rahul, 5 – täiesti rahul) *
1
2
3
4
5
juurdepääsetavus
asukoht
maja välisilme
ruumide suurus ja jaotus
lasteala
sisekujundus ja sisustus
valgus
temperatuur
korrashoid
mugavus
5. Mida saaks raamatukogu omalt poolt teha, et olla lugejatele paremini leitav? (Võib valida mitu vastust) *
Required
6. Kui Te ei ole ühegi Valga valla raamatukogu külastaja, siis millised võivad olla põhjused? (Võib valida mitu vastust) *
Required
7. Kui sageli külastate/külastaksite raamatukogu? (Võib valida mitu vastust) *
Required
8. Kuidas hindate peamiselt kasutatava raamatukogu lahtiolekuaegu? *
Pole rahul
Väga rahul
9. Milline aeg on Teile sobivaim raamatukogu külastamiseks? (Võib valida mitu vastust)
E
T
K
N
R
L
P
Enne 10.00
10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-16.00
16.00-19.00
Peale 19.00
Teenindus ja teenused
10. Millised on peamised põhjused raamatukogu külastamiseks? (Võib valida mitu vastust) *
Required
11. Kuidas olete rahul teenindusega raamatukogus? (1 – pole üldse rahul, 2 – pole enamasti rahul, 3 – neutraalne, 4 – enamasti rahul, 5 – täiesti rahul) *
1
2
3
4
5
Ei oska vastata
kiirus
kompetentsus
sõbralikkus
lasteteenindus
arvutialane nõustamine
12. Kuidas hindate oma viimast raamatukogu külastust ? *
13. Kui Teie viimane külastus valmistas pettumuse, siis mis oli selle põhjuseks? (Võib valida mitu vastust)
14. Kuidas olete rahul kojulaenutuse tingimustega? (1 – pole üldse rahul, 2 – pole enamasti rahul, 3 – neutraalne, 4 – enamasti rahul, 5 – täiesti rahul) *
1
2
3
4
5
Laenutustähtaeg
Meeldetuletused
Pikendamine
Reserveerimine
Ooteaeg
15. Kui oluline on Teie jaoks, et vajalikku raamatut/artiklit on võimalik tellida teistest kogudest (raamatukogudevahelise laenutamise kaudu)? *
Vähe oluline
Väga oluline
Kirjandus raamatukogus
16. Kuidas olete rahul raamatukogus pakutavate väljaannete valikuga? (1 – pole üldse rahul, 2 – pole enamasti rahul, 3 – neutraalne, 4 – enamasti rahul, 5 – täiesti rahul) *
1
2
3
4
5
Ei oska vastata
ilukirjandus
lastekirjandus
inglisekeelne kirjandus
venekeelne kirjandus
teaberaamatud
ajalehed
ajakirjad
digitaalsed väljaanded
17. Kui tõenäoliselt kasutaksite raamatute laenutuskapi teenust raamatukogu juures? Teenus võimaldaks tellida raamatud laenutuskappi, millele saate järele minna Teile sobival ajal. Raamatute laenutuskapp toimib samal põhimõttel nagu pakiautomaat. *
Ei kasutaks
Kindlasti kasutaksin
18. Kui vajalikuks peate raamatute tagastuskasti olemasolu raamatukogu juures? *
Vähe vajalik
Väga vajalik
Raamatukogu tulevik
19. Millises suunas näete raamatukogu arengut? (Võib valida mitu vastust) *
Required
20. Palun täpsustage eelmist vastust.
21. Millised tegevused võiksid raamatukogudes toimuda? *
Required
22. Palun täpsusta eelmist valikut.
23. Kas raamatukogu üritustel oleksite pigem..... *
24. Milliseid teenuseid sooviksid raamatukogus veel kasutada? (Võib valida mitu vastust) *
Required
Informatsioon ja suhtlemine raamatukoguga
25. Milliste kanalite kaudu peate oluliseks informatsiooni saamist raamatukogu ja seal toimuva kohta? (Võib valida mitu vastust) *
Required
26. Milliseid teenuseid soovitate edaspidiseks raamatukogule võimalike (koroona)piirangute ajaks? *
Required
Lõppküsimused
Teie sugu *
Elukoht *
Haridustase *
Teie sotsiaalne staatus *
Vastaja vanusevahemik *
Kui kaua olete olnud raamatukoguteenuste kasutaja? *
Vabad mõtteavaldused.
Kui soovite osaleda tänuauhinna loosimises, siis palun kirjutage oma e-posti aadress või telefoni number. (Pole kohustuslik)
Täname, et võtsite aega küsimustikule vastamiseks!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy