Улаанбаатар хотын автозамын түгжрэлийг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажилд санал авч байна
Улаанбаатарын автозамыг гурван бүсэд хувааж, тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоолын тоог нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж, бэлтгэл ажил явагдаж байна. Ингэхдээ бүсчлэлээс хамааран зогсоолын төлбөр нь харилцан адилгүй байх юм.
Улаанбаатарын автозамыг гурван бүсэд хувааж, тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоолын тоог нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж, бэлтгэл ажил явагдаж байна. Ингэхдээ бүсчлэлээс хамааран зогсоолын төлбөр нь харилцан адилгүй байх юм. *
Улаанбаатар хотын автозамыг А, В, С бүсэд хуваахаар төлөвлөсөн. А, В бүсэд Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч торгуулиа барагдуулаагүй, авто техникийн хяналтын улсын үзлэгт ороогүй, тэнцээгүй, тээврийн хэрэгслийн албан татвараа төлөөгүй жолооч нэвтрэхгүй. *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service