Závazná přihláška na tábor ve školním roce 2018/2019

Jaké nabízíme tábory?

Jarní příměstský tábor 4.3. - 8.3.2019 (pondělí - pátek) od 5 let (cena: 3200 Kč)
Velikonoční jednodenní příměstský tábor 18.4.2019 (čtvrtek) od 5 let (cena: 640 Kč)
Sportovní tábor (příměstský) I. turnus: 15.7. - 19.7.2019 (pondělí - pátek) od 5 let (cena: 3200 Kč)
Aerobikový tábor (příměstský) I. turnus: 22.7. - 26.7.2019 (pondělí - pátek) od 5 let (cena: 2500 Kč)
Lezecký tábor (příměstský) I. turnus: 29.7. - 2.8.2019 (pondělí - pátek) od 5 let (cena: 3200 Kč)
Aerobikový tábor (příměstský) II. turnus: 12.8. - 16.8.2019 (pondělí - pátek) od 5 let (cena: 2500 Kč)
Lezecký tábor (příměstský) II. turnus: 19.8. - 23.8.2019 (pondělí - pátek) od 5 let (cena: 3200 Kč)
Sportovní tábor (příměstský) II. turnus: 26.8. - 30.8.2019 (pondělí - pátek) od 5 let (cena: 3200 Kč)
Pobytový lezecký tábor - Bechyně 3.8. – 11.8.2019 (SO – NE), vhodné pro děti od 7 let s lezeckými zkušenostmi, (cena: 5100 Kč)

Tábory do 1500 Kč je nutné zaplatit do 3 dnů od obdržení kopie vaší přihlášky na email, který uvedete v této přihlášce (slouží jako potvrzení).

Záloha na všechny letní příměstské tábory je 1500 Kč (záloha na letní pobytový tábor je 2500 Kč ) a je nutné ji uhradit do 31.3. ve Fit studiu Jitka nebo na číslo účtu: 257269099/0300. Do poznámky uveďte: jméno dítěte a název tábora.
Zbývající část je nutné uhradit do 31.5.2019


Všeobecné podmínky akce

1. SMLOUVA
Vzájemný smluvní vztah mezi HO POHODIČKA Slaný, zastoupenou Jiřím Žákem a klientem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito "Všeobecnými podmínkami", které jsou závazné pro obě strany. "HO POHODIČKA Slaný" zprostředkuje služby v rozsahu a za podmínek dle stanoveného programu organizované akce.

2. PŘIHLAŠOVÁNÍ
Smluvní vztah vzniká podáním ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY současně se ZAPLACENÍM ZÁLOHY minimálně ve výši 30% z celkové ceny tábora. Pokud je tábor již obsazen, bude klientovi nabídnut jiný termín tábora, místo náhradníka nebo vrácena záloha v plné výši způsobem dle vzájemné dohody. Místo na táboře je možné si po dobu 7 dnů rezervovat telefonicky nebo písemně. Přihlášky se podávají osobně na recepci Fit studia Jitka nebo elektronicky ve formě formuláře google.

3. CENA ZAPLACENÍ
Cena tábora je cenou sjednanou dohodou mezi HO POHODIČKA Slaný a klientem. Společně se závaznou přihláškou se platí ZÁLOHA min. ve výši 30% z celkové ceny tábora (není-li na přihlášce uvedeno jinak). Zbývající část je nutné uhradit nejpozději do data, které Vám pošleme při potvrzení přihlášky. Při ceně tábora do 1500,- Kč hradí klient při podání přihlášky celou částku. Úhradu za tábor je možno platit nejlépe na účet 257269099/0300, nebo osobně přímo na recepci Fit studia Jitka.

4. STORNOVACÍ POPLATKY
Při zrušení účasti budou klientovi vráceny zaplacené poplatky snížené o stornovací poplatky, a to takto:
* 30% z celkové ceny při odhlášeni v rozmezí 30 a více dnů před začátkem tábora,
* 50% z celkové ceny při odhlášení v rozmezí 29 -15 dnů před začátkem tábora,
* 75% z celkové ceny při odhlášení v rozmezí 14 - 8 dnů před začátkem tábora,
* 100% z celkové ceny při odhlášení od 7 dne před začátkem tábora.
Rozhodující pro účtování stornovacího poplatku je den informace o zrušení účasti. Stornovací poplatek se neplatí v případě, že klient vyšle náhradníka. Omluvena může být pouze nemoc klienta, řádně potvrzená lékařem. V tomto případě se odečte 40% z celkové ceny (tudíž klient zaplatí 60% z celkové ceny tábora). Klient organizované akce musí uplatnit nárok na vrácení peněz nejpozději do 14 dnů po skončení organizované akce. Je-li klient nucen ze zdravotních důvodů opustit tábor během jeho konáni, má právo uplatnit do 30 dnů po jeho ukončení nárok na vrácení přímo nevynaložených výdajů (vstupné apod.), snížených o náklady spojené s organizovanou akcí pokud je za klienta bude hradit HO POHODIČKA. Pokud klient svévolně opustí tábor z jiných důvodů než zdravotních, nemá nárok na vrácení nespotřebovaných nákladů a výdajů. Nezletilé dítě do 18 let je oprávněno opustit tábor nebo zájezd před jeho ukončením pouze v doprovodu svých zákonných zástupců. Při vyloučení účastníka z táboru z důvodu zvlášť nevhodného chování apod. se nevracejí žádné peníze.

5. ZRUŠENÍ TÁBORA
HO POHODIČKA Slaný má právo na zrušení tábora při nedostatečném počtu účastníků.

6. DOKLADY
Účastník tábora musí mít u sebe kartičku zdravotní pojišťovny (kopii), u které je pojištěn a účastník starší 15 let také platný občanský průkaz.

7. ZODPOVĚDNOST ZA ÚČASTNÍKY TÁBORA
Na pořádaných akcích HO POHODIČKA Slaný přebírají odpovědnost za bezpečnost klientů hlavní vedoucí spolu s ostatními vedoucími. HO POHODIČKA Slaný neručí za majetek klientů v případě poškození, ztráty či krádeže. Za způsobilý zdravotní stav ke dni odjezdu zodpovídají rodiče (zákonní zástupci) účastníků mladších 18 let. Způsobilost a některé další údaje potvrzují klienti (resp. jejich rodiče) do potvrzení, které odevzdají při nástupu.

8. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ HO POHODIČKA Slaný si vyhrazuje právo na změnu personálního zajištění tábora.

9. POJIŠTĚNÍ
HO POHODIČKA Slaný nesjednává pro účastníky tábora žádné pojištění. Doporučuje svým klientům sjednání vlastního úrazového pojištění, případně pojištění odpovědnosti, které by ochránilo účastníka tábora. Doklady o sjednání jakéhokoliv připojištěni pak musí mít klient s sebou.

10. REKLAMACE
Jestliže klient zjistí, že služba poskytovaná HO POHODIČKA Slaný neodpovídá službě nabízené v okamžiku přihlášení na tábor, může uplatnit své právo na reklamaci. Klient je povinen uplatnit reklamaci ústně nebo písemně a bez zbytečného odkladu. Jeho právo zanikne, nebylo-li uplatněno do 30 dnů od ukončení tábora. Jestliže není možné vyřídit reklamaci ihned, sepíše odpovědný pracovník HO POHODIČKA Slaný záznam, obsahující: osobní data klienta, předmět reklamace a případný požadavek na její vyřízení. V průběhu tábora lze vadu služeb reklamovat přímo u hlavního vedoucího zájezdu. Zástupce HO POHODIČKY Slaný je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne ukončení tábora.

11. SOUHLAS RODIČŮ
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a se zpracováním fotografické dokumentace svého dítěte k propagačním účelům HO POHODIČKA Slaný z.s. Dále souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků, v případě ošetření dítěte u lékaře nebo v nemocnici.

Email address *
Jméno a příjmení dítěte *
Your answer
Jméno a příjmení rodiče *
Your answer
Datum narození dítěte *
Your answer
Mobil *
Your answer
Adresa *
Your answer
Na jaký tábor se hlásíte (jaký den)? *
Required
Má dítě/děti zdravotní nebo jiná omezení, o kterých bychom měli vědět? *
Your answer
Všeobecné podmínky akce - Prohlašuji, že mé dítě/děti je/jsou zdravé. Jsem si vědom/a, že bude/budou vykonávat zvýšenou fyzickou aktivitu a jeho/jejich zdravotní stav tomu odpovídá. Dále potvrzuji, že jsem seznámen/a se "Všeobecnými podmínkami akce". *
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service