Vad är viktigt för dig när du får vård? (version 2019)
Projektet Spetspatienter jobbar för att stärka ställningen för patienter/brukare/närstående i vården och omsorgen. Projektet är ett samarbete mellan representanter för såväl patienter, vårdgivare, akademi, och företag. Det koordineras av Karolinska Institutet och finansieras av Vinnova. Mer information om projektet finns på www.dagenspatient.se.

Denna enkät är en uppföljning av en enkät som vi genomförde under hösten 2017. Den gjordes för att vi ville bättre förstå vad vi som använder vård/omsorg tycker är viktigt. Vi vill nu komplettera de svar vi fick då med en förnyad enkät. Denna enkät kan besvaras oberoende av om du besvarade den förra enkäten. Resultaten från båda enkäterna kommer att kommuniceras gemensamt senare under detta år. I enkäten använder vi ordet "vård" när vi menar "vård/omsorg" och "vårdpersonal" när vi menar "vård-/omsorgspersonal".

Svaren kommer att sammanställas och användas i t ex rapporter och liknande. Alla sammanställningar kommer att redovisas utan att man kan identifiera vem som svarat vad.

Ansvarig för enkäten är Sara Riggare, doktorand på Karolinska Institutet och projektledare för Spetspatienter (sara.riggare@ki.se).

Vi vill ha så många svar som möjligt, så svara gärna även om du är i vården sällan och/eller inte har någon kronisk/långvarig sjukdom. Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i.

Tack för din medverkan!

1. Är du patient/brukare/närstående? *
2. Har du för närvarande en/flera kroniska eller långvariga sjukdomar eller tillfällig/långvarig funktionsnedsättning? (Om du endast är närstående så svarar du för din sjuke närstående, om du är både patient/brukare och närstående så svarar du för dig själv) *
Frivillig kommentar
Your answer
3. Under det senaste året, var har du fått din huvudsakliga vård? (Om du endast är närstående så svarar du för din sjuke närstående, om du är både patient/brukare och närstående så svarar du för dig själv) *
Frivillig kommentar
Your answer
4. Kön? (Om du endast är närstående så svarar du för din sjuke närstående, om du är både patient/brukare och närstående så svarar du för dig själv) *
5. Ålder? (Om du endast är närstående så svarar du för din sjuke närstående, om du är både patient/brukare och närstående så svarar du för dig själv) *
Nu kommer ett antal frågor kring vad som är viktigt för dig i vården. Markera det alternativ du tycker stämmer bäst för dig. Lämna gärna kommentarer. (Om du endast är närstående så svarar du för din sjuke närstående, om du är både patient/brukare och närstående så svarar du för dig själv)
6a. Hur viktigt är vårdpersonalens bemötande för dig? *
Helt oviktigt
Mycket viktigt
6b. Hur väl uppfyller vården detta för dig? *
Mycket dåligt
Mycket väl
Frivillig kommentar
Your answer
7a. Hur viktigt är det för dig att vårdpersonalen är kunnig på den/de sjukdomar/problem du har? *
Helt oviktigt
Mycket viktigt
7b. Hur väl uppfyller vården detta för dig? *
Mycket dåligt
Mycket väl
Frivillig kommentar
Your answer
8a. Hur viktigt är det för dig att personalen involverar dig i beslut som rör din vård? *
Helt oviktigt
Mycket viktigt
8b. Hur väl uppfyller vården detta för dig? *
Mycket dåligt
Mycket väl
Frivillig kommentar
Your answer
9a. Hur viktigt är det för dig att kunna kommunicera med vården på de sätt som passar dig inför besök, mellan besöken, under utredning och liknande? *
Helt oviktigt
Mycket viktigt
9b. Hur väl uppfyller vården detta för dig? *
Mycket dåligt
Mycket väl
Frivillig kommentar
Your answer
10a. Hur viktigt är det för dig att vården kan ge dig stöd till egenvård, dvs ge dig stöd att i så stor utsträckning som möjligt ta hand om din egen hälsa? *
Helt oviktigt
Mycket viktigt
10b. Hur väl uppfyller vården detta för dig? *
Mycket dåligt
Mycket väl
Frivillig kommentar
Your answer
11a. Hur viktigt är det för dig att du får tillgång till den information vården har om dig, såsom journal, provsvar o dyl? *
Helt oviktigt
Mycket viktigt
11b. Hur väl uppfyller vården detta för dig? *
Mycket dåligt
Mycket väl
Frivillig kommentar
Your answer
12a. Hur viktigt är det för dig att få möjlighet att samskapa vården, dvs vara delaktig i hur vården utvecklas och organiseras utöver ditt eget vårdmöte, t ex via patient-/brukarråd? *
Helt oviktigt
Mycket viktigt
12b. Hur väl uppfyller vården detta för dig? *
Mycket dåligt
Mycket väl
Frivillig kommentar
Your answer
13. Välj det alternativ du tycker är allra viktigast *
Bemötande
Personalens kompetens
Personalen involverar dig i beslut som rör din behandling
Möjlighet att kommunicera på sätt som passar dig
Stöd till egenvård
Tillgång till information
Samskapa vården
Vilket alternativ tycker du är allra viktigast?
Frivillig kommentar
Your answer
14. Vad tycker du fungerar bäst i dagens vård/omsorg? Beskriv med egna ord (Frivilligt)
Your answer
15. Vad tycker du fungerar sämst i dagens vård/omsorg? Beskriv med egna ord (Frivilligt)
Your answer
16. Har du några ytterligare kommentarer? (Frivilligt)
Your answer
17. Var fick du information om denna enkät (flera svar möjliga)
Frivillig kommentar
Your answer
18. Om du anger din mailadress (frivilligt) så får du del av de sammanställda resultaten
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service