Dotazník pro občankáře - co potřebujeme?
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom získali přehled o problémech, jak je při výuce občanské výchovy/společenských věd vnímáte Vy, učitelé. Otázky následujícího dotazníku vycházejí z různých oblastí, které pro aktivity Asociace jsou, nebo v budoucnu budou, důležité. Děkujeme Vám za Váš čas, který věnujete jeho vyplnění. Získané informace zpracujeme a budeme se jimi dále zabývat.
Dotazník je anonymní a není nutné zodpovídat všechny otázky.
Ve všech odpovědích je možné zadávat více možností najednou.
1) Na jakém typu školy učíte?
2) Kolik let učíte OV/ZSV?
Your answer
3) Dokážete s odstupem času zhodnotit, nakolik jste byli po absolvování vysoké školy připraveni odborně a didakticky pro učitelskou praxi?
(Odpověď můžete vyjádřit i v procentech - 100% dokonale, 0% vůbec.)
Your answer
4) Z kolika procent dáváte při výuce OV/ZSV přednost různým materiálům vlastním, získaným a z kolika procent učebnicím? Pokud učebnice používáte, jaké konkrétně?
Odpověď můžete vyjádřit v procentech: vlastní materiály (%), získané materiály (%), učebnice (%).
Your answer
5) Ve kterém/ve kterých z oborů společenskovědního vzdělávání pociťujete nedostatek výukových materiálů?
Obory (resp. jejich kombinace) můžete uvést podle školního vzdělávácího plánu, který používáte na Vaší škole.
Your answer
6) Jakým způsobem hodnotíte ve výuce aktivity studentů (tj. zapojení do diskusí, skupinové práce, příprava vlastního diskusního příspěvku, atp.)?
7) Kolik místa ve Vaší výuce zaujímají projekty, diskusní nebo kooperativní techniky? Můžete uvést ty, které používáte nejčastěji (např. skupinová výuka atp.)?
(Odpověď můžete vyjádřit i v procentech.)
Your answer
8) Využíváte přímo ve výuce OV/ZSV moderní technologie – interaktivní tabule, tablety, atp.?
9) Co v současné době vnímáte obecně jako největší problém při výuce OV/ZSV?
10) Jak hodnotíte podmínky pro výuku OV/ZSV na Vaší škole?
11) Uvítal/-a byste možnost školení změřeného na konkrétní téma/ určitou problematiku? Pokud ano, na jaké/ jakou?
Your answer
12) Daří se Vám realizovat cíle stanovené RVP? Pokud ne, proč?
Your answer
13) Myslíte si, že cíle OV/ZSV vzdělávání odpovídají potřebám člověka v současné společnosti?
Your answer
14) Zúčastnil/-a jste se nebo se účastníte nějakého dlouhodobějšího projektu souvisejícího s OV/ZSV? Spolupracuje s neziskovým sektorem?
Your answer
15) Řešíte dlouhodobě nějaký problém, který jsme v dotazníku nepostihli? Máte nějakou poznámku, připomínku, doplnění?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy