PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ KEMP - 15.7.- 17.7.2019
JMÉNO: *
Your answer
PŘÍJMENÍ: *
Your answer
DATUM NAROZENÍ: *
MM
/
DD
/
YYYY
E-MAIL: *
Your answer
TELEFON: *
Your answer
BYDLIŠTĚ: *
Your answer
POZNÁMKA:
Your answer
Souhlasím s tím, že s uvedenými osobními údaji bude nakládáno v souladu se Směrnicí pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále také "Nařízení". *
PODMÍNKY ÚČASTI: *
1) Zodpovědnost za dítě přebíráme do jeho příchodu do objektu kulturního domu. Naše odpovědnost za dítě končí v čase ukončení kroužku nebo kurzu. 2) U dětí mladších 10 let budeme požadovat písemný souhlas rodičů k tomu, abychom pouštěli dítě po ukončení kroužku domů. 3) Členství v kroužku zavazuje k těmto povinnostem: a) zaplatit poplatky ve stanovené lhůtě; b) řídit se pokyny vedoucích kroužků nebo jiných pracovníků MKS; c) dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny a slušného chování; d) dodržovat vnitřní provozní řád kulturního domu. 4) V případě opakovaného nedodržování povinností, může být účastník z členství kroužku v kulturním domě vyřazen bez nároku na vrácení poplatku. 5) Poplatek za zájmové kroužky se vrací jen v závažných případech a po schválení ředitelkou MKS. 6) Vyplněním této přihlášky se přihlášený stává členem kroužku. 7) Zákonný zástupce bere na vědomí, že byl vydán vnitřní provozní řád MKS. 8) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním a filmováním dítěte v rámci zájmové činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci MKS Klatovy.
Odesláním přihlášky stvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami členství Vašeho dítěte/účastníka a že s podmínkami souhlasíte. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service