ใบสั่งซื้อหนังสือ / สื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
*ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งจองหนังสือ และจะรับคำสั่งซื้อเฉพาะที่มีการโอนเงิน และกรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น
ข้อมูลการออกใบเสร็จ/จัดส่ง
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม
ที่อยู่
เบอร์ติดต่อ
ชื่อที่ใช้ในการจัดส่ง
มีความประสงค์จะสั่งซื้อหนังสือ / สื่อจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ดังนี้
หนังสือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 (เล่มละ 250 บาท) จำนวน
จำนวนเงิน
ชำระค่าหนังสือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี "สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)" เลขที่ 340-2-17617-0 ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งจองหนังสือ และจะรับคำสั่งซื้อเฉพาะที่มีการโอนเงิน และกรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น
หรือแนบใบจ่ายเงินที่ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service