Chestionar motivational pentru inscriere la Nivelul II
Doar masteranzii UNSTPB - Centrul Universitar București, care au absolvit Nivelul I, se pot inscrie la Nivelul II.

 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Numele si prenumele dvs. *
Facultatea la care urmati programul de master *
Denumirea programului de master *
Anul in care ati absolvit Programul de formare psihopedagogica Nivelul I *
Universitatea la care ati absolvit Programul de formare psihopedagogica Nivelul I  *
Facultatea la care ati absolvit Programul de formare psihopedagogica Nivelul I *
Care sunt principalele motive pentru care doriți să deveniți profesor? Prezentați motivația dvs. în caseta de mai jos și menționați acele calități care vă susțin să fiți un profesor bun. *
Descrieți succint experiența dvs. de lucru de până acum. Dacă aceasta nu este relaționată în mod direct cu mediul școlar, menționați acele cunoștințe, deprinderi și abilități care pot fi relevante pentru activitatea dvs. ca profesor. Completați răspunsul dvs. în caseta de mai jos. *
Ce aşteptări aveţi de la acest program de studii psihopedagogice în ceea ce priveşte pregătirea dvs. ca viitor profesor? Completați răspunsul dvs. în caseta de mai jos. *
Declarație de consimțământ
Am fost informat (ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Am fost informat (ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Am fost informat (ă) că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul Universității POLITEHNICA București doar în scopurile prevăzute de legislație în ceea ce privește calitatea mea de student.
Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce revin Universității POLITEHNICA București, ca operator de date cu caracter personal înregistrat sub numarul 3291.
În conformitate cu Regulamentul EU 2016/679 (GDPR), termenii enunțați în cele ce urmează au sensul definit de regulament și sunt folosiți cu acest sens în cadrul prezentului document:
Date cu caracter personal: înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrare: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
În conformitate cu dispozitiile art. 15-22 din GDPR,  am fost informat(a) cu privire atât la drepturile mele, cât și asupra condițiilor și consecințelor exercitării acestor drepturi și anume:
 Dreptul de acces la date, dreptul de a obține o confirmare a datelor care îmi sunt prelucrate, precum și dreptul de acces la aceste date;
Dreptul la rectificare, dreptul de a obține rectificarea sau completarea datelor inexacte sau incomplete;
Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate;
Dreptul la restricționarea prelucrării în baza art 18 GDPR, cu condiția ca această restricționare să nu afecteze condițiile de desfășurare a proiectului;
Dreptul la portabilitatea datelor, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții;
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;
Dreptul de a depune o plângere în baza art. 77 GDPR în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimțământului în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de UPB pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității POLITEHNICA București.

*
Va amintim ca PENTRU FINALIZAREA INSCRIERII trebuie sa adaugati in contractul de studii de la facultate disciplinele aferente Programului de formare psihopedagogică Nivel II, anul I: 
Proiectarea și managementul programelor educaționale; 
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților; 
Consiliere și orientare sau Multimedia în educație! 

Va uram succes!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy