Tilmelding til "Nysgerrighed i NV"


Nysgerrighed i NV


Fag: Biologi, kemi, naturgeografi & fysik
Arrangør: FaDB-kurser
Titel: Nysgerrighed i NV
Kursusform: Eksternat
Forplejning: Prisen inkluderer forplejning.
Deltagerantal: min 15.
Pris: 1300 kr.
Tid: Tirsdag 11. marts 2014
Sted: Rødkilde Gymnasium, Vejle
Kursusledere: Marianne Johansson, Arne Bonnesen, Christian Rix og Svend Erik Nielsen
Tilmelding: www.biofag.dk/kurser
Tilmeldingsfrist: 15. februar, 2014.
Målgruppe: Lærere der underviser i NV

Indhold:

Problemstillinger
Kan nv-undervisningen baseres på eksperimentelt arbejde, som tager udgangspunkt i elevernes nysgerrighed.
Hvordan stimuleres elevernes nysgerrighed og interesse for nv-faget.
Nødvendigheden af at lade eleverne tage ansvar.
Forskellige tilgange til undervisningens struktur og indhold.
Kan naturvidenskab generelt være fagets centrum.
Hvilke kompetencer skal prioriteres.

Du får mulighed for
At se konkrete eksempler på undervisning med nysgerrighed i centrum
Høre hvordan kan den afsluttende evaluering tilrettelægges.
At diskutere nv-undervisning i work-shops
At høre oplæg om hvordan elevernes nysgerrighed kan vækkes.

Konkrete kompetencer i nv
At kunne arbejde efter naturvidenskabelig metode
At kunne undres
At kunne søge information målrettet
At kunne formulere et formål / problemstilling
At kunne tilrettelægge et eksperiment
At kunne gennemføre et eksperiment
At kunne fremlægge eksperimentet og resultaterne mundtligt med PP
At kunne skrive en naturvidenskabelig rapport

Program:
10:00 - 10:30: Velkomst med kaffe, te og brød
10:30 - 11:00: Fagkonsulentens visioner
11:00 - 12:30: Oplæg til inspiration
12:30 - 13:30: Frokost
13:30 - 14:00: Præsentation af nv-forløb med nysgerrighed i fokus
14:00 - 15:30: Workshop med erfaringsudveksling
15:30 - 16:00: Afslutning og farvel
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question