Ankieta dla mieszkańców w ramach budowania "Strategii Zdrowia dla Gdyni"
Szanowni Państwo!
Gdyński Samorząd rozpoczyna prace nad tworzeniem „Strategii Zdrowia dla Gdyni 2022-2026”. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat postrzegania i korzystania z usług zdrowotnych, ale także infrastruktury miejskiej czy programów profilaktycznych realizowanych przez samorząd Gdyni. Państwa wypowiedzi i uwagi będą cennym źródłem informacji i wpłyną na kierunki polityki zdrowotnej w naszym mieście.
Gdyński Samorząd rozpoczął prace nad przygotowaniem „Strategii Zdrowia dla Gdyni na lata 2022-2026”.
Spośród respondentów ankiety, którzy wyrażą zgodę i pozostawią w formularzu swoje dane kontaktowe wylosowane zostaną osoby zaproszone do dalszych rozmów w formie pogłębionych wywiadów.
Zapraszamy do zaangażowania się w powstawanie „Strategii Zdrowia dla Gdyni”.
1. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na udział w ankiecie? *
2. Czy wypełnia Pani/Pan ankietę po raz pierwszy? *
3. Czy jest Pani/Pan pełnoletnim mieszkańcem Gdyni? *
4. W której dzielnicy mieszka Pani/Pan obecnie? *
5. Jak ocenia Pani/Pan dostępność do wizyt u lekarza rodzinnego (POZ) na terenie Gdyni?
Clear selection
6. Jak często korzysta Pani/Pan z porad lekarza rodzinnego (POZ), w tym teleporad?
Clear selection
7. W przypadku konieczności odbycia wizyty u lekarza POZ, jaki termin zazwyczaj Pani/Pan otrzymuje?
Clear selection
8. Jak ocenia Pani/Pan dostęp do lekarzy specjalistów na terenie Gdyni, w tym do teleporad?
Clear selection
9. Czy jest Pani/Pan na stałe pod opieką lekarza specjalisty?
Clear selection
10. Proszę wskazać, z jakiego rodzaju wizyt Pani/Pan korzysta:
Clear selection
11. Proszę wskazać, z których specjalistów korzysta Pani/Pan najczęściej w ramach systemu NFZ?
12. Proszę wskazać, z których specjalistów korzysta Pani/Pan najczęściej w ramach usług prywatnych (odpłatnych):
13. Jaki jest główny powód korzystania przez Panią/Pana z usług prywatnych (odpłatnych)?
14. Czy korzystała Pani/Pan kiedykolwiek z:
Można wskazać więcej niż jedną usługę.
15. Jak ocenia Pani/Pan dostępność do wizyt u psychologa?
bardzo źle
bardzo dobrze
Clear selection
16. Jak ocenia Pani/Pan dostępność do wizyt u dietetyka?
bardzo źle
bardzo dobrze
Clear selection
17. Czy wie Pani/Pan gdzie znaleźć informację o świadczeniach zdrowotnych dostępnych w Gdyni?
Clear selection
18. Co mogłoby ułatwić dostęp do informacji o świadczeniach zdrowotnych dostępnych w Gdyni?
19. Jakich usług specjalistycznych w Pani/Pana opinii brakuje najbardziej na terenie Gdyni? Proszę wskazać max. 3 specjalności/usługi.
20. Jak ocenia Pani/Pan dostęp do opieki medycznej w godzinach nocnych/weekendy/święta?
Clear selection
21. Jak ocenia Pani/Pan swój stan zdrowia?
Clear selection
22. Jakie formy aktywności fizycznej najczęściej Pani/Pan uprawia?
23. Jak często podejmuje Pani/Pan zaplanowaną aktywność fizyczną (dla zdrowia)?
Clear selection
24. Jak ocenia Pani/Pan dostęp do infrastruktury sportowej (boiska, hale sportowe itp.) na terenie Gdyni?
Clear selection
25. Jak ocenia Pani/Pan dostęp do infrastruktury rekreacyjnej (ścieżki rowerowe, leśne, parki zielone, siłownie pod chmurką) na terenie Gdyni?
Clear selection
26. Jakie działania należy podjąć w zakresie infrastruktury sportowej (obiekty sportowe, boiska) w Gdyni?
27. Jakie działania należy podjąć w zakresie infrastruktury rekreacyjnej (ścieżki rowerowe, leśne, parki zielone, siłownie pod chmurką) w Gdyni?
28. Czy pali Pani/Pan obecnie papierosy?
Clear selection
29. Czy pali Pani/Pan e-papierosy?
Clear selection
30. Jak często pije Pani/Pan alkohol?
Clear selection
31. Jak ocenia Pani/Pan swój styl odżywiania?
Clear selection
32. Jak ocenia Pani/Pan swój poziom wiedzy o zdrowym stylu życia?
Clear selection
33. Proszę wskazać, co w Pani/Pana opinii najbardziej wpływa na stan zdrowia? Można wybrać kilka odpowiedzi.
34. Czy czuje się Pani/Pan szczęśliwy?
Clear selection
35. Czy korzysta Pani/Pan z badań profilaktycznych finansowanych przez NFZ (np. cytologia, mammografia, kolonoskopia, badania chorób układu krążenia - ChUK)?
Clear selection
36. Które grupy mieszkańców powinny być szczególnie wspierane przez władze Gdyni w zakresie ochrony zdrowia? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
37. Jakie Pani/Pana zdaniem działania na rzecz mieszkańców powinny być przez Miasto Gdynia podjęte jako priorytetowe w obszarze zdrowia?
38. Jakie działania planuje Pani/Pan podjęć w najbliższym roku na rzecz własnego zdrowia?
39. Które z poniższych działań/programów są Pani/Panu znane jako finansowane z budżetu Miasta Gdynia? Można wskazać więcej niż jedną opowiedź.
40. Płeć *
41. Wiek *
42. Wykształcenie *
43. Sytuacja zawodowa
Clear selection
44. Dochody miesięczne (na członka rodziny)
Clear selection
45. Czy jest Pani/Pan osobą z niepełnosprawnością? *
46. Wysokość (w centymetrach)
47. Masa ciała (w kilogramach)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nr telefonu, adresu email) do kontaktu ze strony GCZ w celu wzięcia udziału w badaniu pogłębionym ankiety dla mieszkańców w ramach budowania "Strategii Zdrowia dla Gdyni".
Clear selection
Klauzula informacyjna dla uczestnika ankiety dla mieszkańców w ramach budowania "Strategii Zdrowia dla Gdyni"
1. Administratorem danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Zdrowia z siedzibą w Gdyni (81-395) przy ul. Władysława IV 43, tel. 58 880-83-22, mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem mail: iod@gcz.gdynia.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez państwa zgody oraz w celach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi tj. na podstawie art. 6 ust. 1, pkt a oraz art. 6 ust. 1, pkt e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
4. Przysługuje Państwu prawo do dostępu i sprostowania danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Państwa dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy o powierzeniu danych osobowych, ale nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, a także nie będą powierzane organizacjom międzynarodowym i przekazywane do państw trzecich.
8. Podanie danych jest dobrowolne.
49. Jeśli w powyższym pytaniu wyraził/a Pani/Pan zgodę na kontakt proszę podać imię i nazwisko oraz dogodny sposób kontaktu (mail lub telefon):
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy