Call for Applications: Summer Camp on Intercultural Dialogue and Tolerance, 5-9 July 2021 Ohrid, North Macedonia / Thirrje për aplikim: Kamp Veror mbi dialogun ndërkulturor dhe tolerancën, 5 – 9 Korrik 2021 Ohër, Maqedoni e Veriut.
Summer Camp for young people from Albania and North Macedonia on intercultural dialogue and tolerance.

Are you a young person, 18-30 years old? Do you like to gain new knowledge on intercultural dialog and tolerance? Do you like to participate in youth exchange activities, build new friendships and get involved in youth projects? This is your opportunity!

All the expenses are covered!

The Institute of Romani Culture in Albania (IRCA) and the Institute for Research and Policy Analysis (Romalitico) will organize a summer camp for young people during 05 - 09 July 2021, in Ohrid, North Macedonia. The activity will be organized in frame of the project “PICTURA: Promoting Intercultural Understanding, Reconciliation and Acceptance", supported by the Regional Youth Cooperation Office (RYCO) within the 4th open call for project proposals co-financed by the European Union.

Profile of Participants:

The summer camp will bring together 30 participants:
- 15 young people from Albania
- 15 young people from North Macedonia

All participants must:
□ be aged between 18 to 30 years old;
□ be available and fully engaged to participate in the Seminar;
□ be curious, open-minded, appreciate diversity and learn about each other's realities.
□ be motivated to learn;
□ get involved in youth projects;
□ have a sense of responsibility for their own actions, a commitment to community development and continued engagement with other stakeholders.

Application deadline:
The application form must be submitted on-line by Saturday 26 June 2021, 12:00 p.m.

*******************************************************

Kamp Veror për të rinjtë nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut rreth dialogut ndërkulturor dhe tolerances.

A jeni një i ri/e re, 18-30 vjeç? A ju pëlqen të fitoni njhuri të reja mbi dialogun ndërkulturor dhe tolerancën? A ju pëlqen të merrni pjesë në aktivitete të shkëmbimeve rinore, të ndërtoni miqësi të reja dhe të përfshiheni në projekte rinore? Kjo është mundësia juaj!

Të gjitha shpenzimet do të mbulohen!

Instituti I Kulturës Rome në Shqipëri (IRCA) dhe Instituti për Kërkime dhë Analiza të Politikave (Romalitico) do të organizojnë një kamp veror për të rinj, gjatë periudhës 5-9 Korrik 2021, në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Aktiviteti do të organizohet në kuadër të projektit “PICTURA: Promovimi I Mirëkuptimit Ndërkulturor, Pajtimit dhe Pranimit” mbështetur nga Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO) në kuadër të thirrjes së 4-t për projekt propozime, të bashkëfinancuar nga Bashkimi Europian. Profili i Pjesëmarrësve:

Kampi do të sjellë së bashku 30 pjesëmarrës:
- 15 të rinj nga Shqipëria
- 15 të rinj nga Maqedonia e Veriut

Të gjithë pjesëmarrësit duhet të jenë:
□ të moshës ndërmjet 18 dhe 30 vjeç;
□ të jenë të disponueshëm dhe plotësisht të angazhuar për të marrë pjesë në Seminar;
□ kurioz, me mendje të hapur, vlerësojnë diversitetin dhe mëson rreth realiteteve të njëri-tjetrit.
□ të motivuar për të mësuar;
□ të përfshihen në projekte rinore;
□ me një ndjenjë përgjegjësie për veprimet e veta, një angazhim për zhvillimin e komunitetit dhe vazhdimi i angazhimit me pjesëmarrësit e tjerë.

Afati i fundit i aplikimit
Formulari i aplikimit duhet të dorëzohet on-line deri ditën e Shtunë 26 Qershor 2021, 12:00 PM.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy