สมัครสมาชิกชุมนุม computer น่ารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล ขอนแก่น
ให้นักเรียนกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ให้ครบทุกช่อง และยืนยันในการสมัครสมาชิก เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
ประวัติ / ภูมิลำเนา
อัปโหลดรูปประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล *
ชื่อเล่น *
เกิดวัน/ที่/ เดือน /พ.ศ. *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ *
ส่วนสูง *
น้ำหนัก *
กรุ๊ปเลือด *
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ *
นักธรรมชั้น
ประโยค
บิดา ชื่อ-นามสกุล *
อาชีพ *
มารดา ชื่อ-นามสกุล *
อาชีพ *
บ้านเลขที่ / หมู่ / บ้าน / ตำบล / อำเภอ / จังหวัด / รหัสไปรษณีย์ *
ที่อยุู่ปัจจุบัน
พำนักอยู่ที่กุฏีคณะ / วัด / ตำบล / อำเภอ / จังหวัด / รหัสไปรษณีย์ / เบอร์โทร / อีเมล์ / ไลน์ / เฟสบุ๊ค *
ข้อมูลทั่วไป
วิชาที่ชอบเรียนมากที่สุดคือ / เพราะ *
กิจกรรมของโรงเรียนที่สนใจคือ / เพราะ *
ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม *
ชอบกิจกรรมชุมนุมนี้เพราะ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms