Pelno nesiekiančių subjektų, kurie nepriskirti viešojo sektoriaus subjektams, apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas
Mokymų aprašymas: Ši mokymų programa yra skirta supažindinti su apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimais, ne pelno siekiantiems subjektams, kurie apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas sudaro pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintomis Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gautos turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis.
Tikslinė auditorija: Buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančių įmonių darbuotojai ir kiti asmenys tvarkantys, asociacijų, viešųjų įstaigų, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų, kitų bendrijų, labdaros ir paramos fondų, politinių partijų ir kitų ne pelno subjektų apskaitą.
Lektorė: Laimutė Kazlauskienė – Vilniaus universiteto apskaitos ir audito katedros lektorė.
Mokymų planas
1. Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo turto ir atsargų apskaita.
Turto įsigijimas, neatlygintinai gauto turto įvertinimas ir registravimas apskaitoje, nusidėvėjimas, amortizacija, remontas, esminis pagerinimas, pardavimas ir nurašymas. Išsinuomoto ir pagal panaudos sutartis valdomo turto apskaita.
2. Pajamų ir sąnaudų apskaita
Pajamų už suteiktas paslaugas, kitų pajamų ir finansavimo pajamų pripažinimas, registravimas apskaitoje ir pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje.
3. Finansavimo sumų apskaita.
Finansavimo sumų samprata ir apskaita. Tikslinis valstybės, savivaldybės biudžeto finansavimas, Europos Sąjungos lėšos projektų vykdymui. Gautos paramos apskaita. Neatlygintinai gautų paslaugų, turto panaudos ir savanorių darbo įvertinimas. Kitiems subjektams suteiktos labdaros ir paramos apskaita. Neliečiamojo kapitalo ir jo investicijų apskaita.
4. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita.
Dalininkų kapitalo registravimas, rezervų sudarymas ir panaikinimas. Įsipareigojimų pripažinimas, registravimas apskaitoje ir pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje.
5. Finansinių ataskaitų: balanso, veiklos rezultatų ataskaitos ir aiškinamojo rašto parengimas ir pateikimas Juridinių asmenų registrui.
Balanso ir veiklos rezultatų ataskaitos parengimo praktinių pavyzdžių analizė, pasitaikančios klaidos.
Aiškinamojo rašto reikšmė ir praktinio rengimo pavyzdžiai. Informacijos apie gautą paramą, jos panaudojimą ir kitiems asmenims suteiktą labdarą ir paramą atskleidimas aiškinamajame rašte.


TRUKMĖ: 8 ak. val.
Vieta: Vilnius
Data: 2018 m. spalio 15 d.
KAINA: LBAA nariams 80 eur ( su pietumis);
ne LBAA nariams 100 eur. (su pietumis)
Registracija uždaroma 10 k. d. iki mokymų pirmos dienos

Vardas *
Your answer
Pavardė *
Your answer
Ar esate LBAA narys? *
Mokėtojo pavadinimas (jei norite gauti nuolaidą kaip LBAA narys, nurodomas LBAA nario pavadinimas kurio vardu vykdoma registracija ir kuris bus mokėtojas) *
Your answer
Įm. kodas arba indiv. veiklos nr. Jei registruojasi fizinis asmuo, nevykdantis indiv. veiklos, parašykite FA *
Your answer
Įmonės adresas (pildo ne LBAA nariai)
Your answer
Telefono nr. (pildo ne LBAA nariai)
Your answer
El. pašto adresas *
Your answer
Komentarai (kitų registruojamų dalyvių vardas, pavardė ir t.t)
Your answer
LBAA nario pažymėjimo numeris (pažymėjimo numerį rasite atsispausdinę pažymėjimą iš LBAA svetainės) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.