Au Co Spring Semester Virtual Learning Intake Form
Dear Au Co parents,

With the prolonged epidemic situation around COVID-19 and the Shelter-in-Place, Au Co Center has decided to continue offering the Vietnamese virtual learning class this upcoming Spring.

The curriculum will be different from our regular classroom learning with the sole purpose of reviewing and keeping students' interest in Vietnamese language and culture. Once the Shelter-in-Place is lifted and SFUSD schools reopen, Au Co Center’s language program will be back as regular classroom learning as well as continuation of the curriculum.

Saturday (only) Virtual Learning Classes Offer Spring 2021: Class begins Saturday 1/09-5/29/21 (except holidays).

The calendar will be uploaded to Au Co website aucocenter.org soon.

There will be no grading and taking exams, thus no advancement to the next level. However, students may have homework.

Vietnamese Virtual Learning Level 1 - for NEW students (age 5 and up) and Au Co’s students who were attending level Kindergarten 1, Kindergarten 2, Grade 1, and 2 from last school year. Meeting time: 9:30 - 11:00 am every Saturday.

Vietnamese Virtual Learning Level 2 - for returning students who were attending Grade 3, 4, and 5 from last school year. Meeting time: 11:30 am - 1:00 pm every Saturday.

Tuition: Suggest donation $30 per student or "pay what you can afford". The fee is only to offset online access peripheral costs, all staff are volunteers.
https://www.aucocenter.org/2018/01/donation-to-au-co.html

____________________
Kính gửi quý phụ huynh Âu Cơ,

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài và Lệnh cấm túc trong nhiều tháng qua, Trung tâm Âu Cơ đã quyết định tiếp tục cung cấp lớp học tiếng Việt trên mạng trong khóa Xuân này. Chương trình giảng dạy sẽ khác với lớp học truyền thống tại Âu Cơ, và mục tiêu của lớp học trên mạng là ôn luyện và giúp cho các em không quên tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Sau khi Lệnh cấm túc được dỡ bỏ và các trường học trong Học khu San Francisco mở cửa trở lại, chương trình Việt ngữ của Trung tâm Âu Cơ sẽ trở lại học trên lớp như trước cũng như tiếp tục chương trình giảng dạy trước đây.

Chương trình học tiếng Việt trên mạng vào các Thứ bảy của khóa Xuân 2021: Lớp học bắt đầu vào thứ bảy ngày 9 tháng 1 đến ngày 29 tháng 5 năm 2021 (trừ ngày lễ)

Lịch học sẽ được tải lên trang web Âu Cơ aucocenter.org sớm nhất.

Chương trình khóa Xuân không có chấm điểm và làm bài kiểm tra, do đó học sinh sẽ không tiến lên cấp độ tiếp theo vào năm sau. Tuy nhiên học sinh có thể có bài tập về nhà.

Lớp tiếng Việt trên mạng cấp độ 1 - dành cho học sinh MỚI (từ 5 tuổi trở lên) và học sinh Âu Cơ đang học cấp độ Vỡ lòng 1, Vỡ lòng 2, lớp 1 và 2 từ năm học trước hoặc đã học trực tuyến khoá Thu vừa qua. Thời gian học: 9:30 - 11:00 mỗi sáng Thứ bảy.

Lớp tiếng Việt trên mạng cấp độ 2 - dành cho các học sinh Âu Cơ đang học lớp 3, 4 và 5 từ năm học trước hoặc đã học trực tuyến khoá Thu vừa qua. Thời gian học: 11:30 - 1:00 mỗi trưa Thứ bảy.

Học phí: Đề xuất quyên góp $30 mỗi học sinh hoặc đóng góp theo khả năng.
Học phí chỉ để bù đắp chi phí phần mềm dạy học trên mạng, tất cả giáo viên và thành viên Âu Cơ đều là tình nguyện viên.
https://www.aucocenter.org/2018/01/donation-to-au-co.html
Email address *
Student's Name / Tên học sinh *
Phone number/ Số điện thoại liên lạc *
Grade in Au Co class/ Lớp đang học ở Âu Cơ *
Does your child have SFUSD email ? If yes, please provide it. (studentname@s.sfusd.edu) / Các em học sinh có email của học khu SFUSD hay không ? *
Were your child(ren) registered for AuCo Fall virtual learning in Spring semester? Học Sinh đã từng đăng ký học trực tuyến của Âu Cơ vào khóa Thu? *
Please choose Only one / Chọn 1 lớp cho học sinh *
Have your child used Zoom for his/her online class ? Các em có bao giờ sử dụng Zoom chưa ? *
Have your child used Google Classroom/ Seesaw ? Các em có bao giờ sử dụng Google Classroom hay Seesaw? *
Fill this out if you need help with Zoom and Googe classroom / Điền vào phần bên dưới nếu quí vị muốn giúp đỡ để vào Zoom hay Google classroom.
Please show me how to log in to Zoom and Google classroom/ Tôi muốn chỉ dẫn vào Zoom và Google classroom
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of San Francisco Unified School District. Report Abuse