Oferty pracy dla obywateli Ukrainy
Urząd Miasta Lublin, w związku z wojną w Ukrainie i kryzysem migracyjnym, zbiera informacje na temat możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy w firmach prowadzących działalność gospodarczą w mieście Lublin lub w województwie lubelskim.

Obywatele Ukrainy, oprócz pomocy medycznej, rzeczowej czy transportowej, muszą mieć dostęp do rzetelnych informacji, a zgromadzone w jednym miejscu oferty pracy dadzą taką możliwość.

Oferty pracy zostaną opublikowane w serwisie internetowym www.gospodarczy.lublin.eu/ukraina 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Strategii i Przedsiębiorczości (adres e-mail: biznes@lublin.eu lub tel. +48 81 466 25 00).

W przypadku pytań dotyczących legalnego zatrudnienia prosimy o kontakt pod numerem tel. +48 728 451 510.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
KRÓTKI OPIS PRACODAWCY
Nazwa firmy/Imię i nazwisko *
Branża/Przedmiot prowadzonej działalności *
DANE DO KONTAKTU W SPRAWIE ZATRUDNIENIA
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail *
INFORMACJE DOT. POTENCJALNYCH PRACOWNIKÓW
Ile osób jesteście Państwo w stanie zatrudnić? *
Rodzaj wykonywanej pracy *
Required
Oferowane stanowiska *
Poszukiwane kompetencje
Czy znajomość TYLKO języka ukraińskiego jest akceptowalna? *
Czy znajomość TYLKO języka rosyjskiego jest akceptowalna? *
Czy znajomość języka polskiego jest wymagana? *
Czy znajomość języka angielskiego jest wymagana? *
Forma zatrudnienia *
Required
Miejsce świadczenia pracy *
Required
Możliwe, dodatkowe świadczenia na rzecz pracownika
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, informujemy o zasadach dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w Serwisie Internetowym gospodarczy.lublin.eu/ukraina

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin, dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

Inspektor Ochrony Danych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących użytkownikom Serwisu praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez email na adres iod@lublin.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji oferty pracy i jej publikacji na stronie gospodarczy.lublin.eu/ukraina (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu informowania o możliwościach zatrudnienia obywateli Ukrainy za pośrednictwem Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze świadczonych usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego gospodarczy.lublin.eu/ukraina zgodnie z zapisami Polityki Prywatności i Plików Cookie.

Odbiorcy danych osobowych
Administrator Danych Osobowych realizując swoje prawa i obowiązki może udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności podmiotom zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury IT.

Przysługujące prawa
Mają Państwo prawo do:
usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
ograniczenia przetwarzania danych,
dostępu do danych,
sprostowania danych.

Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do opublikowania oferty pracy za pośrednictwem Serwisu Internetowego gospodarczy.lublin.eu/ukraina

Prawo wniesienia skargi
W przypadku kiedy uznacie Państwo, że Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, ale nie będą podlegały profilowaniu.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy