WORKSHOP pre rodičov - PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE
Cieľom workshopu PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE DETÍ S DETSKÝM AUTIZMOM je oboznámiť rodičov s možnosťami riešenia problémového správania detí v domácom prostredí a taktiež naučiť rodičov predchádzať takémuto správaniu. Workshop má dve časti. V prvej časti sa rodičia teoreticky oboznámia s druhmi a formami problémového správania a s najbežnejšími spôsobmi riešenia takéhoto správania prostredníctvom video ukážok. V druhej praktickej časti budú rodičia spoločne s lektorkou analyzovať konkrétne problémové správanie detí a hľadať možnosti riešenia. Analýza predpokladá natočenie vlastných videí v domácom prostredí. Predpokladá sa účasť na oboch stretnutiach.

Prvá teoretická časť workshopu sa uskutoční v stredu 8. novembra
a druhá praktická časť v stredu 15. novembra 2017,
vždy od 16. do 18:30 hodiny
v priestoroch Autistického centra Andreas, na Galandovej 7 v Bratislave
TERMÍN workshopu *
záväzná prihláška na obe časti workshopu, ktoré na seba naväzujú. PRSÍME zaškrtnite obe polia
Required
Meno účastníka *
napíšte vaše - priezvisko a krstné meno
Your answer
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu - napr. rodič, starý rodič, učiteľ apod.
Your answer
Kontakt na účastníka *
mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
Your answer
Kontakt na účastníka *
emailový kontakt
Your answer
Vek dieťaťa *
rok narodenia
Your answer
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Priestor pre Vašu poznámky a otázky
Môžete prípadne napísať Vašu motiváciu apod.
Your answer
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
Súhlasím so spracovaním a uchovaním všetkých mojich osobných údajov, ktoré poskytujem Autistickému centru Andreas, Galandova 7, Bratislava, výlučne pre účely workshopu v súlade s rozhodnutím Komisie EÚ zo dňa 15. júna 2001 a zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov údajov v znení neskorších zmien a doplnkov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať, zmazať alebo opraviť osobné údaje.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service