TALLER: LA MÀGIA O MÓN ESPIRITUAL DE LES PLANTES - 16 setembre

En castellano a continuación..,

En aquest taller explicaré la teoria, que des de diferents parts del món, vam coincidir en les percepcions, coneixements i experiències, del món espiritual de les plantes. També s'introduirà a les principals lleis espirituals, que regeixen la natura i com els humans interaccionem amb elles.
Es parlarà del concepte de Déu com a part que ens uneix a tot, inclòs amb la natura.
Un cop tinguem la idea clara de com funciona el món de les plantes i elements, segur que més d'un podrà identificar, sensacions, sentiments, que abans hagi experimentat. El problema és que estem experimentant la màgia de la natura i de Déu tota l'estona i passa desapercebuda. Aquest taller neix del sentiment, de poder ajudar a la gent que comença a connectar amb aquests mons, orientar a la gent que no està introduïda i complementar a la gent que ja està iniciada.
Les iniciacions espirituals, les fan els meus guies espirituals de forma personalitzada i molta més gent clar, el que vull dir, és que no podré atendre personalment, correctament. Això és només un taller que intenta obrir una mica més la ment i connectar una mica més amb el cor. Quan una ànima s'inicia en un camí espiritual, cal guiar-la respectant la seva forma de ser i camí espiritual, cada ànima ha de ser fidel a si mateixa. En aquest taller només compartiré coneixements col·lectius i cada un se'ls hauria d'adaptar, a la seva forma de ser.
Farem pràctiques de meditació amb la natura, per aprendre a connectar amb el món subtil. La major part d'aquest taller, és el producte de la meva sensibilitat, de molts anys d'incomprensió i confusions, fins a poder estabilitzar-lo amb aquest coneixement bàsic, que vull compartir. Tot i que cada persona pugui percebre coses diferents, hi ha alguna cosa que uneix tots els mons amb amor i pau, aquest és el pla espiritual, la resta són mons il·lusoris, els que no hi ha coherència, pau o amor.
Aquest camí sensitiu, per desgràcia, ho fem massa sols, la meva intenció és que no estiguem tan sols. Els sensibles estem per tot arreu i hem d'aprendre a entendre'ns bé i aprendre a gestionar molt bé el món psicològic i emocional, perquè percebem el món espiritual real i no el il·lusori. Sempre hi ha la tendència a mal interpretar, quan sents tot el que es mou a la terra, el món espiritual natural, és un gran mestre, sempre ens dóna els sentiments i enteses coherents i positius.
Aquest taller està obert a tot tipus de persones, només demano que no us exigiu sentir el que explico o el que un altre experimenti, cada persona sentirà o entendrà el que aquest preparat per sentir o entendre, aquesta hauria de ser la intenció. Hi haurà temps per compartir dubtes i entre nosaltres i resoldre-les.

Imparteix: Pau Pàmies Gràcia, tècnic especialista en horticultura i fructicultura i autònom agrari, gestionant projectes d'agricultura ecològica i biodiversitat, al llarg d'aquests darrers 17 anys. Actualment produeix herbes i llavors de medicinals i atén persones amb problemes de salut i emocionals.

Comença a les 16:30 amb durada de 3 hores aprox. (16:15 Registre d'inscripcions en nau)

Atenció: la confirmació de la inscripció és la pantalla posterior a "enviar formulari". Entre 5 i 10 dies abans de la celebració del taller vam realitzar l'enviament d'un correu electrònic de confirmació de la celebració del taller.

-------

Recomanació fora de programa:
10:00 Visita guiada als vivers de la Dolça Revolució
11:00 Consulta grupal de temes de salut
12:00 Taller Farmaciola Pàmies (places limitades, inscripció 10:00 en hivernacle)
12:00 Intercanvi de coneixements i testimonis sobre salut i curació.(en sala nau)

-o-o-o-

Coordinat per Dolça Revolució

Col·laboració taller: 5 €

-o-o-o-

Com arribar al Ecocentre Pàmies: http://goo.gl/LU35In / Geolocalització amb Google Maps: Pàmies Hortícoles Balaguer

Visita virtual a vivers: http://goo.gl/QWbUbx --- botiga i espais formatius: http://goo.gl/yuPBhG

Les col·laboracions per assistència es podran realitzar a l’arribada.

*No et perdis l’oportunitat d’assistir al taller. Si no pots realitzar l’aportació prevista pots comunicar-ho de forma confidencial en el formulari, a l’apartat “comentaris”. Podem intercanviar per diferents tasques durant els preparatius.

En cas d’anul·lació de la inscripció, et demanem que ho comuniquis el més aviat possible.

Accés a agenda d'activitats Pàmies Vitae amb els propers tallers i activitats: http://goo.gl/D8y0qb

-o-o-o- / -o-o-o-

TALLER: LA MAGIA O MUNDO ESPIRITUAL DE LAS PLANTAS - 22 julio / 16 septiembre

En este taller explicaré la teoría, que desde distintas partes del mundo, coincidimos en las percepciones, conocimientos y experiencias, del mundo espiritual de las plantas. También se introducirá a las principales leyes espirituales, que rigen la naturaleza y como los humanos interaccionamos con ellas.
Se hablará del concepto de Dios como parte que nos une a todo, incluido con la naturaleza.
Una vez tengamos la idea clara de como funciona el mundo de las plantas y elementos, seguro que más de uno podrá identificar, sensaciones, sentimientos, que antes haya experimentado. El problema es que estamos experimentando la magia de la naturaleza y de Dios todo el rato y pasa desapercibida. Este taller nace del sentimiento, de poder ayudar a la gente que empieza a conectar con estos mundos, orientar a la gente que no está introducida y complementar a la gente que ya está iniciada.
Las iniciaciones espirituales, las hacen mis guías espirituales de forma personalizada y mucha más gente claro, lo que quiero decir, es que no podré atender personalmente, correctamente. Esto es solo un taller que intenta abrir un poco más la mente y conectar un poco más con el corazón. Cuando un alma se inicia en un camino espiritual, hay que guiar-la respetando su forma de ser y camino espiritual, cada alma debe ser fiel a si misma. En este taller solo compartiré conocimientos colectivos y cada uno se los debería adaptar, a su forma de ser.
Haremos prácticas de meditación con la naturaleza, para aprender a conectar con el mundo sutil. La mayor parte de este taller, es el producto de mi sensibilidad, de muchos años de incomprensión y confusiones, hasta poder estabilizarlo con este conocimiento básico, que quiero compartir. Aunque cada persona pueda percibir cosas diferentes, hay algo que une todos los mundos con amor y paz, ese es el plano espiritual, lo demás son mundos ilusorios, los que no hay coherencia, paz o amor.
Este camino sensitivo, por desgracia, lo hacemos demasiado solos, mi intención es que no estemos tan solos. Los sensibles estamos por todas partes y debemos aprender a entendernos bien y aprender a gestionar muy bien el mundo psicológico y emocional, para que percibamos el mundo espiritual real y no el ilusorio. Siempre hay la tendencia a mal interpretar, cuando sientes todo lo que se mueve en la tierra, el mundo espiritual natural, es un gran maestro, siempre nos da los sentimientos y entendimientos coherentes y positivos.
Este taller está abierto a todo tipo de personas, solo pido que no os exijáis sentir lo que explico o lo que otro experimente, cada persona sentirá o entenderá lo que este preparada para sentir o entender, esta debería ser la intención. Habrá tiempo para compartir dudas y entre nosotros y resolverlas.

Imparte: Pau Pàmies Gràcia, técnico especialista en horticultura y fruticultura y autónomo agrario, gestionando proyectos de agricultura ecológica y biodiversidad, a lo largo de estos últimos 17 años. Actualmente produce hierbas y semillas de medicinales y atiende a personas con problemas de salud y emocionales.

Comienza a las 16:30 con duración de 3 aprox. (16:15 Registro de inscripciones en nave)

Atención: la confirmación de la inscripción es la pantalla posterior a "enviar formulario". Entre 5 y 10 días antes de la celebración del taller realizamos el envío de un email de confirmación de la celebración del taller.

-------

Recomendación fuera de programa:
10:00 Visita guiada a los viveros de la Dulce Revolución
11:00 Consulta grupal de temas de salud
12:00 Taller Farmaciola Pàmies (plazas limitadas, inscripción 10:00 en invernadero)
12:00 Intercambio de conocimientos y testimonios sobre salud y curación. (en sala nave)

-o-o-o-

Coordinado por Dulce Revolución

Colaboración taller: 5 €

-o-o-o-

Cómo llegar a Ecocentro Pàmies http://goo.gl/LU35In / Geolocalización con Google Maps: Pàmies Horticoles Balaguer

Visita virtual a viveros: http://goo.gl/QWbUbx - tienda/espacios formativos: http://goo.gl/yuPBhG

Las colaboraciones por asistencia se podrán realizar a la llegada.

*No te pierdas la oportunidad de asistir al taller, si no puedes realizar la aportación prevista puedes comunicarlo de forma confidencial en el formulario, en "comentarios". Podemos intercambiar por labores diversas durante los preparativos.

En caso de anulación de la inscripción, te pedimos de comunicarlo con toda la antelación posible.

Acceso a agenda de actividades Pàmies Vitae con los próximos talleres y actividades: http://goo.gl/jP0OgT

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image