แบบประเมินการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
คำชี้แจง
      แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2564 เพื่อศึกษาการดำเนินการตามกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
รอบการประเมิน *
ชื่อ - สกุล (ผู้ประเมิน) *
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ *
รหัสผ่าน *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1. Report Abuse