แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของท่านให้สำนักหอสมุดรับทราบ ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของท่านจะได้รับการตอบกลับจากผู้รับผิดชอบเพื่อแจ้งผลดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงต่อไป
เงื่อนไข
1. สำนักหอสมุดจะแจ้งผลให้รับทราบไม่เกิน 5 วันทำการ หลังได้รับข้อมูล
2. ข้อมูล ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน ของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี เพื่อใช้ในการพัฒนาการให้บริการของสำนักหอสมุดต่อไป
ชื่อ - นามสกุล (First Name - Last Name) *
Your answer
ช่องทางที่ท่านสะดวกให้ติดต่อกลับมากที่สุด (Reply of Feedback) โปรดระบุอีเมล์
Your answer
เสนอแนะ/ร้องเรียน การให้บริการของสำนักหอสมุด วิทยาเขตใด *
ร้องเรียนเกี่ยวกับ *
Required
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน (Details of Feedback) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service