4ข้อเสนอ มวยไทยปลอดภัยสำหรับเด็ก
คุณเห็นด้วยหรือไม่ กับ 4 ข้อเสนอมวยไทยปลอดภัยสำหรับเด็ก
โปรดระบุชื่อ นามสกุล *
Your answer
อายุ *
Your answer
เพศ *
จังหวัด *
Your answer
ข้อเสนอที่1
มวยไทยเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องเป็นเพียงวัฒนธรรมและกีฬาสมัครเล่นที่มีกฎกติกาที่เหมาะสมตามอายุ ต้อง ไม่เป็นอาชีพ ไม่ทดแทนคุณ ไม่ทารุณกรรม และไม่เป็นการพนัน *
ข้อเสนอที่2
ต้องแก้กฏหมาย พ.ร.บ.มวยปี 2542 ในประเด็นที่สับสนระหว่างมวยอาชีพ กับมวยสมัครเล่น ไม่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก กฏหมายค้ามนุษย์ และอนุสนธิสัญญาสิทธิเด็ก ให้กีฬามวยไทยเด็กเป็นมวยสมัครเล่นเท่านั้น *
ข้อเสนอที่ 3 กำหนดเกณฑ์อายุที่ต้องไม่เป็นกีฬาปะทะ ห้ามชกที่ศีรษะ โดยให้แบ่งแยกตามอายุ ดังนี้
3.1) ต่ำกว่า 9ปี รำมวย แสดงท่าหลากหลาย เตะต่อยเป้า วัดพละกำลัง ความแม่นยำ *
3.2) 9-12 ปี แข่งแบบปะทะได้ แต่ไม่มุ่งเป้าศีรษะ และต้องใส่ Body Guard หรือ head Guard ( การกระทำต่อศรีษะไม่ได้คะแนน แต่จะถูกตัดคะแนนหรือจับแพ้ ) *
3.3) 13-15 ปี แข่งแบบปะทะได้ มุ่งเป้าศีรษะได้แต่เป็นการสัมผัสแบบเบา การได้คะแนนวัดจากความแม่นยำ ไม่ให้กระทำรุนแรงต่อศีรษะ *
ข้อเสนอที่ 4
ในการแข่งขันกีฬาให้กำหนดชก 3ยก ยกละ 1-1.5 นาที กำหนดช่วงพักระหว่างการชกแตละครั้ง หากมีการบาดเจ็บสมองแล้ว ต้องพักนานมากขึ้น แต่ละอายุจะมีข้อแนะนำการพักที่แตกต่างกัน *
ขอขอบคุณที่ร่วมกรอกแบบสอบถาม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร 02-644-9080-1
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.