AKADEMIA E KARRIERËS 2017

Akademia e Karrierës ka për qëllim mbështetjen e maturantëve nga shkollat e mesme të Kosovës dhe dhënien e njohurive nga fusha e orientimit profesional në karrierë, lidershipit, ndërmarrësisë, inovacionit, marketingut dhe shitjes, shkencave kompjuterike dhe programimit, shkencave politike, administrimit publik, marredhenieve nderkombetare dhe studimeve evropiane.

Për më të dalluarit, si çdo vit tjetër Kolegji Universum ndanë 200 Bursa Studimi dhe 15 shpërblime si 5 Laptopë, 5 Tableta dhe 5 Telefona Të Menqur. Gjithashtu, gjithë pjesmarrësit do të Çertifikohen.

Pas interesimit të maturantëve për Akademin e Karrierës është organizuar faza e dytë e trajnimit që do të mbahet në këto data:

Kampusi Prishtinë: 11 dhe 12 Maj 2017 në ora 14:00 - (Lagjja Ulpiana, Rr. Imzot Nikprelaj)

Kampusi Gjakovë: 10 Maj në ora 14.00 (Rr. UÇK, p.n.)

Ju lutem plotësoni infot e kërkuara më poshtë që të regjistroheni për të ndjekur trajnimin. Informoni edhe shokët dhe shoqet tuaja që të regjistrohen!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question